BlogDe Wet DBA. Hoe nu verder?

0

De wet DBA. Ziet u door de bomen het bos nog? Eerst was het onduidelijk of de wet er überhaupt wel zou komen. Vervolgens is de inwerkingtreding van de wet een aantal malen uitgesteld. En daarna is de handhaving van de wet weer uitgesteld. Geen gelukkig begin. Waarschijnlijk ook geen gelukkig einde.

De Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden waarmee het VAR-systeem is vervangen. Het idee van de Wet DBA is dat een opdrachtgever en een opdrachtnemer een overeenkomst kunnen sluiten die ofwel is opgesteld door de belastingdienst ofwel kan worden getoetst door de belastingdienst. Als zij dat doen – en de praktijk is in overeenstemming met de afspraken – dan is geen sprake van een (fictief) dienstverband met alle fiscale verplichtingen van dien.

Handhaving van de Wet DBA

In theorie is de Wet DBA misschien een mooi idee, maar in de praktijk werkt het niet. Reden waarom het vorige kabinet de handhaving van de wet heeft uitgesteld tot 1 januari 2018. Het nieuwe kabinet heeft dit uitstel verlengd tot 1 juli 2018.

Plannen met de Wet DBA van het nieuwe kabinet

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen. Er moet een nieuwe wet komen, zo vinden de coalitiepartijen. Die nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Dit houdt – kort gezegd – het volgende in:

  • Een minimumuurtarief voor zzp’ers in te voeren. Als onder dat tarief – waarschijnlijk 125% van het minimumloon – wordt gewerkt, dan wordt de opdrachtgever als werkgever aanmerkt.
  • Voor zzp’ers die werken boven het ‘lage tarief’ kan een ‘opdrachtgeversverklaring’ worden aangevraagd. Als de aanvraag naar waarheid is ingevuld, dan is de opdrachtgever vooraf gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
  • Ondernemingen die werken met zzp’ers die werken voor een ‘hoog tarief’; een tarief boven de € 75,- per uur, kunnen kiezen voor een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

Minister Koolmees

Tot op heden blijft het angstaanjagend stil van de zijde van de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Wouter Koolmees. Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het structureel oneens en hoogleraren en andere deskundigen spreken elkaar keer op keer tegen. Een lastig dossier voor de nieuwe minister. Toch zal hij echt vaart moeten maken als hij de zaak in juli niet wéér wil uitstellen.

Wilt u meer lezen over de Wet DBA? In XpertHR vindt u een volledig overzicht van alle ontwikkelingen rondom de Wet DBA >>>

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.