Boete bij overnemen detacheringskracht?

0

Een boete opleggen voor het overnemen van een detacheringskracht mag niet meer. Maar een redelijk loon vragen voor de bemiddeling mag wel. Maar hoeveel mag dat dan zijn?

De situatie

Een detacheringskracht werkt zeven weken bij een inlener. Een paar maanden later neemt hij zelf nog eens contact op met het bedrijf om te vragen of ze werk voor hem hebben. In maart 2013 treedt hij in dienst. Het detacheringsbureau is daar niet blij mee en zegt dat de inlener het verbod op indiensttreding binnen een jaar na afloop van de detachering uit de algemene voorwaarden schendt. Daar staat een boete op van zes maandsalarissen. Het detacheringsbureau stapt naar de rechter om de boete te vorderen.

Bij de rechter

Een detacheringsbureau mag niet de indiensttreding bij de inlener na afloop van de terbeschikkingstelling belemmeren. Maar het mag wel een redelijke vergoeding vragen voor de verleende diensten. Omdat de wet niet zegt hoe hoog dat bedrag mag zijn, moet de rechter dat bepalen. Lees hoe de rechter dat doet.

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.