Asscher: ING-top neemt afstand van intern memo over ontslag flexwerkers

6

De ING-top neemt afstand van een interne memo van de bank waarin het ontslag van honderden uitzendkrachten wordt uitgelegd als een manier om de nieuwe ontslagregels die per 1 juli ingaan te ontlopen. Dat verklaarde minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag in een persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad.

ING-voorzitter Koos Timmermans zou Asscher hebben meegedeeld dat ‘de passages in het memo niet de bedoeling van de raad van bestuur tot uitdrukking brachten.’ Hij deed deze uitspraak in een telefoongesprek dat donderdagmiddag plaatsvond na een hoogopgelopen ruzie over de behandeling van flexwerkers door ING.

Asscher reageerde donderdagochtend woedend na berichtgeving in de Volkskrant over een interne notitie waaruit bleek dat de bank veel uitzendkrachten wilde ontslaan voordat het nieuwe ontslagrecht ingaat. Vanaf dan zou ING namelijk een transitievergoeding moeten betalen aan flexwerkers wanneer hun contract beëindigd wordt. Volgens de ING-top baseerde Asscher zich op verkeerde aannames en onjuiste informatie.

De memo is onduidelijk over de wijze waarop de bank invulling geeft aan de Wet Werk en Zekerheid, plaatste ING na het telefoongesprek op de website. De bank zegt juist achter de nieuwe wetgeving te staan. De bank zal zich inspannen om onduidelijkheden over de uitvoering van de wet weg te nemen, stelt ING in de verklaring van donderdagavond. Asscher zegt dat dit het begin van een reactie is, maar dat de praktijk moet uitwijzen of de voorgenomen ontslagen in de geest van de nieuwe wetgeving zullen worden uitgevoerd.

De lezing van Asscher dat de top van ING afstand neemt van het gewraakte memo blijkt echter niet overeen te komen met die van ING. ‘De juistheid van de notitie staat niet ter discussie’, zegt een woordvoerder van de bank in een nadere toelichting. ‘Maar mogelijk is wel een verkeerde indruk ontstaan dat ING de wet zou willen ontlopen. Dat is geen sprake van.’

ING kondigde vorig jaar al een grote reorganisatie aan waarbij 1075 flexkrachten en 1700 vaste medewerkers hun baan zullen verliezen. ‘In de context van deze reorganisatie neemt ING dus ook afscheid van uitzendkrachten, maar deze uitstroom heeft geen verband met de Wet werk en zekerheid’, stelt de bank.

Maar uit de door de Volkskrant gepubliceerde interne notitie blijkt dat verband wel te bestaan. ‘Het nieuwe beleid is vastgesteld naar aanleiding van de wijzigingen in de WWZ waarbij medewerkers in Fase C (ingehuurde medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd bij een uitzendbureau dat werknemers levert aan ING) meer gelijkgeschakeld worden met vaste medewerkers en daar dus ook rechten aan kunnen ontlenen’, zo leest het document. Het inzetten van deze Fase C-medewerkers brengt vanaf 1 juli arbeidsrechtelijke risico’s met zich mee, en daarom zullen deze medewerkers niet meer bij de bank komen te werken, volgens de memo.

ING stopt tevens met de inhuur van uitzendkrachten die vier jaar werkzaam zijn geweest voor ING of wier tijdelijke contract zes keer is verlengd en die daardoor recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd, blijkt uit de interne richtlijn.

Bron: FD.nl

Ben je bang dat je nog niet genoeg op de hoogte bent van het nieuwe ontslagrecht? Kom dan naar de Arbeidsrecht Update

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. Esther Mars op

  Heftig die woedende reactie van Asscher.. het is best pijnlijk om de onderstroom van zijn nieuwe wet zo transparant op de bovenstroom (in de krant) voorgeschoteld te krijgen… Ondanks dat de ING openlijk afstand neemt van de vermeende effecten uit de notitie is dit wel wat er breed in de markt gebeurt.. De wet druist zo in tegen de beweging die gaande is op de arbeidsmarkt en de behoefte in het bedrijfsleven.. Rond 2020 is een derde van de arbeidsmarkt geflexibiliseerd heeft TNO berekend. De collectieve behoefte is dan een hele andere, namelijk hoe maak je dat op een goede manier mogelijk arbeids- en sociaalrechtelijk gezien. De onderstroom van Asscher gaat over een minder goed gevulde schatkist. Dit vanwege een lagere afdracht van sociale premies en loonbelasting door het toenemende aantal ZZP-ers. De nieuwe wet zegt een doel te beogen om de arbeidsrechtelijke positie van medewerkers te verbeteren door hen eerder in aanmerking te laten komen voor een vast dienstverband. Echter doordat de tijd wordt bekort waarop een flexibel dienstverband over dient te gaan in een vast dienstverband zullen bedrijven sneller afscheid nemen van medewerkers als de doelstelling behoud van een flexschil is.. en hiervan is diezelfde medewerker dan de dupe.. Het geeft te denken!

 2. stefania prekpalaj op

  Woedende reactie? Dit is waar de nieuwe WWZ toe leidt, er wordt sneller afscheid genomen van (flex)medewerkers. In de zin sluit ik me geheel aan bij de vorige reactie, de politiek is totaal vervreemd van de praktijk. Anders was dit allang voorzien…

 3. Leon van Rossum op

  Hiermee is maar weer bewezen dat de politiek geheel van de praktijk is vervreemd.

 4. Lieke de Jong op

  De eerste resultaten zijn al zo duidelijk zichtbaar van wat direct bij het bekend worden van de WWZ al door werkgevers is aangegeven. Zij hebben meteen al gewaarschuwd dat een van de beoogde doelen, namelijk het gat tussen vast en flex kleiner maken, beslist niet zou worden bereikt en dat juist het tegenovergestelde zou gebeuren. Aldus geschiedde… boos worden op werkgevers heeft geen enkele zin dus.

 5. Dick Klinkhamer op

  Volgens mij waren de werkgevers partij bij het bedenken en de totstandkoming!
  Zie de website van de Rijksoverheid: ‘Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt.’
  Het zijn overigens de arbeidsjuristen die niet gekend zijn. Sleurpen alleen maar geld op volgens Wientjes. Er was even niet bij stil gestaan dat die deskundigen dit doen voor zowel werknemer als werkgever. En dat zij tevens hadden kunnen uiteenzetten waarom de regels van het arbeidsrecht zijn ontstaan als antwoord op bepaalde ontwikkelingen uit de praktijk.

 6. John Hofman op

  Het jammere is dat Asscher en Compaenen legaal mogen toeteren, en ieder die praktisch met veranderingen omgaan mag afschilderen als gewetenloos en amoreel. Gespeelde Electorale woede, wat een artist.