Onderwerp: Fiscaal

Loonbelasting wordt geheven over het belastbare loon. Dit kan loon uit tegenwoordige arbeid zijn of loon uit vroegere arbeid. In het belastingrecht worden verschillende vormen van loon onderscheiden: loon in geld, loon in natura of loon in de vorm van een recht. Als een werkgever loon betaalt aan een werknemer, moet hij daarover loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. Daarnaast moet hij premies Zorgverzekeringswet (Zvw) en premies werknemersverzekeringen afdragen. Bepaalde kosten mogen worden afgetrokken van het bruto inkomen voordat hier belastingen en premies over moeten worden betaald, dit zijn de aftrekposten. Woon-werkverkeer is een voorbeeld van zo’n aftrekpost.
Tot 2015 was ook de vergoeding voor een fiets belastingvrij. Volgens regeling van het fietsplan kon de waarde van de fiets volledig als loon of werkkost worden aangemerkt. Nu kan je er voor kiezen om de fiets op te nemen in het cafetariamodel. De werkgever moet zijn keuze mede laten afhangen van de vrije ruimte in het werkkostenbudget.

Artikelen over het onderwerp fiscaal

Fiscaal
Nieuwe rekenhulp voor premiekortingen

Heeft jouw organisatie recht op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel of loonkostensubsidie? Met de nieuwe rekenhulp van de Rijksoverheid kun je dit eenvoudig berekenen.

Fiscaal
Wet DBA: naheffingen afwentelen op zzp er?

In juli besloot de Persgroep om in haar freelancevoorwaarden op te nemen dat het naheffingen als gevolg van schijnzelfstandigheid zal verhalen op zzp ers. Na ophef op social media en een standje van minister Asscher besloot de uitgeverij haar voorwaarden aan te passen. Maar de vraag blijft: Welke loonheffingen mag een werkgever onder de Wet DBA nu wel en niet doorbelasten?

Fiscaal
Dit moet je onder de Wet DBA vermijden

De afgelopen maanden stelden Tweede Kamerleden tientallen vragen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën over de Wet DBA. Zo ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die zich in april afvroeg welke omstandigheden voor de Belastingdienst aanwijzingen vormen voor een dienstverband.

Fiscaal
Voorbeeld aansprakelijkstelling verhaal/regres

Dit voorbeeld kan je als jouw werknemer arbeidsongeschikt is doordat hij letsel heeft opgelopen als gevolg een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is (verhaalsrecht of regres). Met deze brief stel je de verantwoordelijke derde aansprakelijk. Deze brief moet zowel per gewone als per aangetekende post worden verzonden.

1 2 3 22