Verloop terugdringen door sociale media op het werk

0

Onderzoek toont aan dat medewerkers gelukkiger en meer betrokken zijn als zij online mogen netwerken met gelijkgestemden.

In een casestudy ontdekte Baylor University dat als medewerkers een intern sociaal netwerk gebruiken het moreel verbeterde en het verloop omlaag ging. Tevens zaten medewerkers beter in hun vel en toonden ze meer betrokkenheid bij hun werkgever.

In een begeleidend artikel stelt een van de betrokken professoren dat millennials die werk en hun sociale leven mixen zorgen voor een positieve sfeer. Dit leidt tot betere samenwerking en de opbouw van sociaal kapitaal.

In de casestudy draait het om een financieel instituut dat haar verloop wil terugdringen. Daartoe wordt een interne sociale en werkgerelateerde netwerksite opgezet. Nieuwe medewerkers gebruikten de site om zichzelf voor te stellen en te introduceren bij hun collega’s. Tevens konden zij via het netwerk snel achterhalen welke collega(‘s) zij konden benaderen bij vragen of problemen. Na enige tijd gingen deze medewerkers het netwerk gebruiken om andere nieuwkomers te helpen bij hun eerste stappen binnen de organisatie. Zij traden op als mentor en zorgden ervoor dat nieuwkomers zich snel thuis voelden.

Enkele manieren waarop het sociale netwerk bijdroeg aan deze positieve resultaten:

  • Het gaf nieuwkomers toegang tot personen met waardevolle informatie, nieuwe perspectieven en laagdrempelig toegang tot het senior management. Door deze contacten konden nieuwe medewerkers effectiever deelnemen aan bijeenkomsten en wisten ze sneller de juiste personen te lokaliseren bij vragen. Bovendien kregen ze meer begrip voor de missie van de organisatie.
  • Door het sociale netwerk konden nieuwe medewerkers makkelijker contact met elkaar leggen en elkaar helpen, waardoor middenmanagers ontlast werden. Overigens staan diezelfde middenmanagers negatief tegenover het sociale netwerk, juist omdat nieuwe medewerkers hen niet meer nodig hadden om contact te leggen met senior managers. Hun bemiddelende rol werd daarmee naar hun gevoel ondermijnd.

Duidelijk

Deze voordelen moeten benadrukt worden bij het introduceren van sociale tools binnen de organisatie. Maak medewerkers en managers duidelijk dat er bespaard kan worden op trainingen, dat de betrokkenheid vergroot wordt en dat er een cultuur van kennisdeling ontstaat.

Sociaal netwerk pakt positief uit

Iedere organisatie houdt zich bezig met vraagstukken rondom betrokkenheid, verloop en het vergroten van productiviteit. Deze studie wijst uit dat gebruik maken van een sociaal netwerk positief uitpakt ten aanzien van deze zaken.

De studie is gepubliceerd het European Journal of Information Systems. Susan Avello schreef erover op haar blog HR Virtual Cafe.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.