Veerkracht als mentaal model en de kunst van verleiderschap!

0

Op 10 november was de klantendag van XpertHR in de Amsterdam Arena. Margreet Twijnstra beschrijft hoe ze deze dag ervaren heeft en dan in het bijzonder de inleiding door Jeff Gaspersz.

Op uitnodiging van XpertHR zijn wij als HR-professionals aanwezig op een bijeenkomst voor klanten, rond het thema verandering. Dat is een ons welbekend thema! Het leven is veranderen, of je het nu bekijkt vanuit het perspectief van de samenleving, een branche, een werkgever of een werknemer of gewoon als privépersoon. Maar het aangename is dat wij vandaag als HR-professionals in het oog van die storm worden gezet. HR als leading lady, HR als facilitator van verandering. Zo willen we het graag horen en zien!

Jeff Gaspersz neemt ons moeiteloos mee in een overtuigend betoog, waarin HR als change agents de rol vervullen om verandering mogelijk te maken. Ik geniet van de visie en overtuigingskracht, als enige lijnmanager in het gezelschap van HR-adepten. Misschien heb ik in deze positie wel het voordeel dat ik al dit moois van binnenuit kan meenemen en inzetten om zoetjes aan veranderingen gestalte te geven. Als bondgenoot van HR. Volgens Jeff komt innovatie neer op het versterken van de mindset: duurzame inzetbaarheid komt neer op het vermogen om jezelf te blijven vernieuwen. Daarmee blijf je innoverend en dat is de beste manier om jezelf voor te bereiden op de toekomst van het werk.

Ik herken dit adagium: stilstaan is achteruitgaan. Het leven is bewegelijk, dus ook wij moeten bewegelijk zijn om te blijven passen in ons werk. Ik realiseer me hoe wonderlijk het is dat het leven van nature veranderlijk is, maar dat wij als mensen daar toch vaak moeite mee hebben. Wij zijn toch ook onderdeel van deze grootscheepse veranderlijkheid? Bij ons vraagt het kennelijk een speciale competentie om met deze natuurlijke beweging mee te blijven gaan, namelijk: veerkracht! Het feit dat we misschien eerder geneigd zijn om vast te houden aan het bekende, om tegenstand te bieden aan het andere, is niets meer of minder dan een mentale attitude. Dat hebben wij als mensen dan weer als eigene, boven de natuurlijke loop der dingen. De mentale kracht die helpt ons te ontwikkelen, maar ons kennelijk ook kan tegenwerken als het gaat om meegaan met verandering.

Als je verandervermogen ziet als mentale houding, komt verandering per definitie dus van binnenuit: niet opgelegd door anderen, maar vanuit een authentiek verlangen om de kans te zien in de verandering. Dat persoonlijke verlangen verankert verandering aan onze eigen meest innerlijke bronnen en ons vermogen om mee te bewegen. Dit klinkt heel natuurlijk en past bij onze persoonlijke ervaringen met veranderingen die min of meer succesvol verliepen. Het is de meest natuurlijke manier van zijn.

Wat ons bezighoudt, is hoe we deze basisovertuiging kunnen delen met anderen en hoe we deze natuurlijke mentale houding kunnen aanleren of activeren bij de medewerkers en de organisatie. Als je het stappenplan volgt, komt het vanzelf goed. In vijf stappen schetst Jeff de Innovatie Cyclus, waarbij HR een cruciale rol speelt als aanjager of hoeder.

Innovatie Cyclus (Jeff Gaspersz):

  1. Bepaal je innovatie focus
  2. Creëer commitment daaraan
  3. Ontwikkel innovatieve competenties
  4. Verscherp een cultuur voor innovatie
  5. Vier je successen en leer ervan!

Zonder innovatie geen verandering, zonder verandering geen innovatie. Die twee gaan hand in hand. De crux zit in het creëren van de juiste mindset. Leer mensen te groeien in hun (mentale) verandervermogen: en bevorder zo het natuurlijke vermogen tot veerkracht.

Veerkracht is wat ons steeds weer op de been brengt, vaak pas na de tegenslagen. Maar veerkracht is een authentiek vermogen van de mensheid, het staat aan de wieg van onze evolutie en ontwikkeling. Daarvan ben ik overtuigd. Wat ons te doen staat, is deze veerkracht als mentaal model op een eerder tijdstip al activeren, voordat het te laat is. Veerkracht is niet alleen een reddingsboei nadat de schipbreuk is geleden. Veerkracht is in feite ons autonome verandervermogen. We moeten dit dus alleen maar tijdig op de agenda’s zetten. Gewoon door onszelf voortdurend af te vragen: kan het ook anders? Hoe kan het beter? Wat viel mij vandaag op? Of gewoonweg door de vraag te stellen: is dat zo? Die vraag stond centraal in mijn opleiding als gedragskundige en heeft tot in lengte van dagen bijgedragen aan het behoud van een wendbare mindset.

Als HR-professionals kunnen we deze overtuiging uitdragen en inrichten in de dingen die we doen om mentale wendbaarheid en veerkracht te bevorderen. Om een toekomst bestendige inzetbaarheid te faciliteren. Onze duurzaamheid is in wezen niets anders dan ons vermogen om ons steeds weer aan te passen aan nieuwe uitdagingen, aan nieuwe kansen. Om mee te bewegen met de toekomst. Met het leven.

Er zijn plenty concrete tips te geven waarmee HR deze uitdaging kan vormgeven. Mijn grootste uitdaging blijft, ook na vandaag: hoe krijg ik deze overtuiging als uitgangspunt op de agenda van de top in de organisatie? Gedragen visie is bezielend en maakt de weg vrij voor duurzame ontwikkeling. Bezield leiderschap creëert ruimte voor het ons meest eigene: veerkracht tonen in veranderende omstandigheden. Wie kan daarop tegen zijn? Het verschaft een lenige organisatie, waarin mensen van nature mee bewegen met veranderende omstandigheden.

Innovatie vraagt om ‘ver-leiderschap’ besluit Jeff Gaspersz.

Ver-leiderschap dus, als kans voor HR-professionals!

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.