Technologische verandering zowel vloek als zegen

0

Steeds meer Millennials betreden de arbeidsmarkt. Deze werknemers zijn net volwassen en beïnvloeden elk facet van de werkcultuur. Veel van hun collega’ s zijn gelukkig positief over deze veranderende werktrends, blijkt uit onderzoek.

Werknemers zijn wereldwijd over het algemeen positief over werktrends. Trends die als negatief worden ervaren, zijn vooral ontwikkelingen die de persoonlijke stabiliteit van werknemers kunnen bedreigen. We hebben het dan over bijvoorbeeld het verdwijnen van banen door automatisering. Werknemers gaven dan ook aan dat ze verwachten dat de snel veranderende technologie en de globalisering de meeste invloed op hun werkzaamheden zullen hebben.

Zo verwachten werknemers dat het gebruik van technologie om het welzijn van werknemers te meten en beïnvloeden en hun prestaties proactief bij te stellen, binnenkort voet aan de grond zal krijgen. Andere trends die voor de toekomst verwacht worden zijn de mogelijkheid om eigen werktijden te bepalen, het loslaten van de standaard pensioenleeftijd en de mogelijkheid om werk grotendeels vanaf een mobiel apparaat te verrichten.

Waar werknemers aangeven veranderende behoeften te hebben op het werk, zijn zij van mening dat werkgevers hier niet aan tegemoet zullen komen. Zo geven medewerkers aan graag hun eigen werktijden te bepalen, maar verwachten zij niet dat hun organisatie zich hieraan zal aanpassen. Ook zouden mensen graag overal werken waar hun vaardigheden nodig zijn en niet meer loyaal blijven aan slechts één onderneming, en meer tijd besteden aan zaken die voor hen persoonlijk van belang zijn.

De werkgevers zijn waarschijnlijk overigens wel van mening dat zij zich aanpassen aan de meeste van deze trends.  Omdat werknemers sceptisch zijn over de mate waarin hun onderneming zich aanpast aan veranderingen, verwachten zij veel minder dan hun werkgevers daadwerkelijk impact van die veranderingen te ondervinden.

Sommige organisaties zullen veranderingen makkelijker doorvoeren dan andere. Multinationals zullen bijvoorbeeld uit pure noodzaak up-to-date moeten blijven met de technologische veranderingen en hetzelfde geldt voor veranderingen die van invloed zijn op wereldwijd zakendoen of op het werven, inhuren en managen van mondiaal talent.

Jongere ondernemingen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen aan veranderingen in het werken omdat zij nieuwere systemen hebben en minder ingesleten processen en procedures.

Bron: Onderzoek Hoe werk verandert, ADP research institute

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.