Structureer informeel leren

1

Bijna 80 procent van de kennis binnen organisaties wordt informeel overgedragen. Collega’s delen dus kennis en ervaringen met elkaar en medewerkers leren door te doen. Door de introductie van nieuwe tools en apps is het alleen maar makkelijker geworden om kennis binnen de organisatie te delen.

Het delen van kennis zou volgens Bill Cushard nog veel meer gestimuleerd kunnen worden. De techniek is er. Het ontbreekt echter aan een goed kader voor het delen van kennis. Hoewel het informeel leren betreft, hoeft dit natuurlijk niet informeel te worden opgepakt. Als een organisatie het delen van kennis wil stimuleren moet daar een structuur voor ontworpen worden.

Door sociale participatie leren medewerkers. Maar om sociaal leren te bevorderen moet HR echt een kader voor informeel leren ontwerpen, met duidelijke doelstellingen voor ogen. Het toepassen van theorie over sociaal leren biedt handvatten voor het ontwerpen van een systeem voor informeel leren, ongeacht de techniek die gebruikt wordt.

Vier afwegingen bij het kaderen van informeel leren
De theorie over sociaal leren is gebaseerd op een viertal afwegingen:

1. Participatie versus reïficatie. Bij participatie draait het om het converseren over specifieke onderwerpen. Bij reïficatie worden conversaties tastbaar gemaakt. Kennis wordt vastgelegd en gedeeld. Sociaal leren wordt bevorderd door medewerkers de mogelijkheid te bieden met elkaar te converseren en vervolgens dit gesprek vast te leggen en te delen.

2. Ontworpen versus op de situatie reageren. Een systeem voor sociaal leren kan worden ontworpen, maar het moet tevens mogelijk zijn om daarvan af te wijken. De structurele elementen van een systeem kunnen ontworpen worden, maar moeten ook tot stand komen door interacties tussen medewerkers. Met andere woorden, er kan een systeem ontworpen worden, maar deelnemers moeten de mogelijkheid krijgen om daarvan af te wijken. Het management moet dan kunnen loslaten en niet de neiging hebben om te gaan controleren.

3. Identificatie versus onderhandelbaarheid. Bij sociaal leren moeten medewerkers zelf kunnen bepalen in hoeverre zij deelnemen, welke rol zij willen spelen en wat de waarde van een bepaald onderwerp is voor hen. Het management moet niet krampachtig proberen om rollen te definiëren en om deelname te verplichten. Uiteindelijk zijn het de deelnemers die met elkaar in gesprek gaan en bepalen wat de waarde is van deze interactie. Niet HR of het management.

4. Lokaal versus interlokaal. Bij lokaal versus interlokaal gaat het om de balans tussen actief zijn binnen de eigen afdeling of business unit en daarbuiten. Binnen de afdeling kan over heel specifieke onderwerpen worden gesproken. Echter, vanuit andere afdelingen zou wel eens met frisse blik tegen het onderwerp aangekeken kunnen worden. Dat leidt tot toegevoegde waarde. Deelnemers moeten dus de gelegenheid krijgen om in kleine groepjes of groepen over specifieke onderwerpen van elkaar te leren. Daarnaast moeten deelnemers de mogelijkheid krijgen om bij andere groepen aan te sluiten. Zij moeten niet beperkt worden tot specifieke onderwerpen of groepen. Dan wordt de potentie van sociaal leren niet gerealiseerd.

Organisaties die informeel leren goed organiseren zullen succesvoller zijn dan organisaties die dat niet doen. Dat betekent een duidelijk kader scheppen voor informeel leren, zonder dat medewerkers in allerlei keurslijven worden geperst.

Dit artikel over het opzetten van een systeem voor informeel leren, gebaseerd op theorie, is te vinden op het blog Human Capitalist.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. M van Beurden op

    Informeel leren klinkt goed, maar het ‘moeten’ scheppen van een kader daarvoor ontgaat mij. Er wordt meerdere keren aan gegeven dat het belangrijk is om informeel leren te structureren, maar niet waarom. Het structureren van informeel leren klinkt voor mij eerder als een paradox, zeker wanneer als kanttekening wordt gezegd dat het een keuze van werknemers moet blijven.