Sociale innovatie bepaalt succes technologische vernieuwing

0

Ondanks de groeiende economie blijven in Nederland de investeringen in technologische innovatie maar afnemen. Positief is dat bedrijven wel meer aandacht zijn gaan besteden aan sociale innovatie, waardoor investeringen beter renderen. De slaagkans van technologische innovatie wordt voor een groot deel bepaald door zachte , sociale innovatie.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2014-2015, die jaarlijks de stand van de Nederlandse innovatie peilt. De hoeveelheid nieuwe producten en diensten is weliswaar gestegen met 3,5% en de hoeveelheid verbeterde producten en diensten is toegenomen met 5,2%, maar de Nederlandse investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn in het afgelopen jaar met 1,9% gedaald. Dat is een trend die zich al sinds 2009 voortzet.

Managementlagen geschrapt
Prof.dr. Henk Volberda, hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid en leider van het onderzoek, zegt dat de afname een bedreiging kan vormen voor het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Het is de aantrekkende economie die gezorgd heeft voor een toename van het aantal product- en dienstinnovaties. Die groei kan volgens Volberda overigens voor een groot deel verklaard worden doordat de meeste bedrijven managementlagen hebben geschrapt, minder hiërarchisch georganiseerd zijn en vaak samenwerken met externe partners om hun innovatiesnelheid te verhogen.

Deze groei in sociale innovatie van 8% heeft niet alleen geleid tot een beter rendement van investeringen in onderzoek en ontwikkeling, maar leidde volgens het onderzoek ook vaker tot de introductie van nieuwe producten en diensten.

Innovatieve manieren van managen
Uit het onderzoek blijkt ook dat voor de ontwikkeling van nieuwe, disruptieve innovaties vooral innovatieve manieren van managen, organiseren, werken en samenwerken van belang zijn. Deze vormen van sociale innovatie dragen voor 60% bij aan het realiseren van disruptieve innovaties.

Volberda: ‘De heersende opvatting is dat investeringen in nieuwe technologieën zoals internet of things, big data en robotisering de belangrijkste voorwaarde is voor disruptieve innovatie. Het zijn juist de bedrijven die in een redelijke mate investeren in technologische innovatie en zeer actief zijn met sociale innovatie die een hogere mate van disruptieve innovaties kennen.’

Topsectoren
Bedrijven die gekenmerkt worden door visionair leiderschap, steeds op zoek zijn naar nieuwe businessmodellen en samenwerken met klanten, leveranciers en kennisinstellingen, realiseren tot gemiddeld 45% meer disruptieve innovaties. ‘De topsectoren zouden hier lessen uit moeten leren en zich niet eenzijdig moeten richten op technologische vernieuwing’, concludeert Volberda.

De opvattingen van medewerkers
Uit het onderzoek blijkt volgens de onderzoekers dat het in beschouwing nemen van de behoeften, gevoelens en opvattingen van de medewerkers door het management van groot belang is om nieuwe product- en dienstinnovaties te realiseren. Van de vier afzonderlijk bekeken stakeholders aandeelhouders, concurrenten, medewerkers, klanten draagt een focus op medewerkers met 44% bij aan nieuwe innovaties.

‘Aandacht voor medewerkers over wat er leeft binnen de organisatie is van belang om barrières voor nieuwe innovatie weg te nemen en om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om innovaties binnen de organisatie te realiseren. Medewerkers staan veel dichter bij de klant of leverancier en hebben daarom vaak goede ideeën die nog onvoldoende worden benut,’ aldus Volberda.

Het onderzoek toont ook een positief verband aan tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het kunnen realiseren van innovaties.
Onderzoeksinstituut Inscope van de Erasmus Universiteit voert jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit.

Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2014-2015

Lees ook:
Juist HR kan bijdragen aan innovatiekracht

Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.