Personeel technologische industrie wordt onbetaalbaar

0

‘ Het mkb binnen de technologische industrie heeft nieuw personeel nodig, maar dat wordt onbetaalbaar voor werkgevers’ , zegt voorzitter Dezentjé Hamming van de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie.

Dezentjé Hamming heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, een vijfpuntenplan overhandigd waarin aandacht wordt gevraagd voor de verlaging van de werkgeverslasten.

‘Als een werknemer ziek wordt, dan betaalt de werkgever eerst het re-integratietraject en twee jaar grotendeels het loon. Als daarna de arbeidsovereenkomst wordt verbroken omdat er geen passend werk is gevonden, komt daar de transitievergoeding bovenop. Ten slotte zijn werkgevers daarna nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA. Dat willen we halveren naar vijf jaar’, zegt Dezentjé Hamming.

Werkgeversorganisatie FME vindt dat werkgevers te lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-premie, een uitkering die werknemers na twee jaar ziekte ontvangen. Daarnaast moet, volgens de FME, ook de transitievergoeding moet worden aangepast. Ze willen namelijk van deze vergoeding af. ‘Wij vinden dat werknemers bij ziekte een vangnet moeten hebben. De gevolgen en kosten voor werkgevers zijn niet goed ingeschat en dat werkt averechts. Personeel wordt zo onbetaalbaar terwijl mensen werkloos thuis zitten’.

Bron: Nu.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.