Wat kan HR leren van de wetenschap, en omgekeerd?

0

HRM is als vakgebied gebaat bij een nauwe aansluiting op de praktijk. Het is nu eenmaal geen esoterische wetenschap. Van elkaar leren kan op allerlei manieren. Opleidingen doen dat bijvoorbeeld door middel van onderzoek, maar ook door nauwe contacten te onderhouden met het bedrijfsleven via internships en afstudeerprojecten. Maar soms gaat dat wat explicieter.

Feedback HR-directeuren

Zo hadden we in Tilburg recent de kans om een aantal top-HR-directeuren te laten schieten op ons opleidingsprogramma. Het gaat dan om de Masters of Science in HR-Studies. Een eenjarig, engelstalig programma, dat elk jaar door ruim 100 studenten wordt gevolgd. De top- HR-directeuren waren veelal afkomstig van grote internationaal opererende multinationals. Ze benadrukten de volgende topics:

  • Training in persoonlijke vaardigheden. Denk aan presteren/argumenteren met overtuiging, met geloofwaardigheid. Van belang daarbij is dat studenten een goed onderbouwde ethiek kunnen hanteren als het gaat om de principes van het zakendoen en de impact van het handelen van de organisatie op de samenleving.
  • Zowel verstand hebben van de business als van de meer sociale kant van het managen in organisaties.
  • Het daarbij ontwikkelen van een brede visie, die verder reikt dan alleen maar het eigen personeel. Een visie die alle belanghebbenden (intern/extern) van de organisatie omvat.
  • Veel opleidingen richten zich op de vorming van allround HR-manager, die als business partner samen met de lijn- of unit manager gestalte geeft aan de uitvoering van de strategie. Bedenk dat er ook veel behoefte is aan specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van training en opleiding, leadership development, HR-analytics, verandermanagement. Ook daar liggen volop kansen voor toekomstige afgestudeerden.

Samenwerking wetenschap en praktijk

Ook zou er meer ruimte moeten komen voor HR-managers vanuit het bedrijfsleven, die parttime lesgeven aan de universiteit of een roulerend meerjarig masterprogramma. Studenten wisselen dan studie af met drie maanden in meerdere organisaties, waar ze werken aan specifieke opdrachten. Vertegenwoordigers van het bedrijf en vanuit de wetenschap evalueren de opdrachten vervolgens in intervisie-achtige sessies.

Robotisering

Tot slot nog als kers op de taart: onderzoeking naar de toekomstige effecten van de robotisering op de werkgelegenheid, schat in dat de kans heel klein is dat HR-functies vervangen worden door robots of vergaande vormen van automatisering. Er is natuurlijk de afgelopen tien jaar al veel gesaneerd en ingekrompen (denk aan e-HRM, automatisering en self service), maar kennelijk geldt dat niet voor de accenten en prioriteiten zoals hier weergegeven. Een geruststellende boodschap voor de toekomst, alhoewel we ervoor moeten waken dat andere beroepsgroepen die wel bedreigd worden door automatisering (accountants staan hoog in het rijtje) niet de taken van de HR-manager overnemen, zoals bijvoorbeeld die op het gebied van HR-analytics.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.