HR kartrekker sociale innovatie

0

Menig HR-professional worstelt met de vraag hoe hij de toegevoegde waarde van zijn functie op strategisch niveau meer inhoud kan geven. Een goed antwoord op die vraag is: door het voortouw te nemen bij het substantieel verhogen van het innovatievermogen en de productiviteit van de onderneming door sociale innovatie.

 

Bedrijven in Nederland verliezen steeds meer aan innovatiekracht en concurrentievermogen. Wij blijven maar dalen op de internationale ranglijsten op dat gebied. Het is dus hoog tijd dat er omstandigheden gecreëerd worden waaronder mensen effectiever met elkaar kunnen samenwerken.

Sociale innovatie
Door in te zetten op sociale innovatie kan een deel van het verloren terrein herwonnen worden. En dan bedoel ik niet ‘het nieuwe werken’, wat bij te veel bedrijven vooral gaat over een reductie van het aantal vierkante meters.

Engagement
Echte sociale innovatie gaat over het benutten van alle kennis, ideeën en de inzet van iedereen binnen het bedrijf. Wat ze in de VS ‘employee engagement’ noemen. Onderzoeksinstituut Gallup vergeleek daar bedrijven met een hoog employee engagement met bedrijven waarin het engagement laag is. Alleen al het verlies aan productiviteit binnen bedrijven met een laag engagement becijferen zij op jaarlijks USD 300 miljard. Bedrijven met een hoog engagement groeien ook bijna vier keer harder qua winst per aandeel. We hebben het hier dus over keiharde economische resultaten. Beslist geen soft geneuzel dus, maar een verhaal waarmee je als HR-directeur in de board room aan kan komen zetten.

Maar hoe dan?
Ten eerste moeten wij ons oude denken over organiseren los laten. Dat denken gaat terug op de ideeën van Frederic Taylor met zijn ‘Principles of Scientific Management’ uit 1911. Centraal daarin staat het scheiden van hoofd en handwerk: er moeten mensen zijn die denken (het management) en mensen zijn die uitvoeren (luisteren en doen wat er gevraagd wordt). In het begin van de vorige eeuw was dat mogelijk effectief en vooral efficiënt, maar vandaag niet meer.

Menselijk kapitaal
Wij leven nu in een tijd waarin afstanden niet meer tellen, alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en innovaties elkaar razendsnel opvolgen. Het spelen van het spel ‘van bovenaf’ vertraagt, leidt tot vertekening en maakt geen gebruik van de verenigde, onderbenutte brainpower waarover elk bedrijf kan beschikken. En bovendien, het enthousiasmeert mensen niet. Het afleren van dit denken betreft een wezenlijke verandering die door de top (uit)gedragen moet worden. HR moet het topmanagement overtuigen van de noodzaak daartoe.

Social Media
Ten tweede moeten er tools zijn die het mogelijk maken om alle medewerkers effectief bij allerlei zaken te betrekken en beter samen te laten werken. Vroeger was dat bijna onmogelijk, zeker voor grote organisaties, verspreid over vele locaties en ingedeeld in silo’s (business units en afdelingen). Nu kan dat wel: met Enterprise Social Media kan iedereen informatie uitwisselen, brainstormen, overleggen en samen werken, onafhankelijk van locatie, afdeling, functie en niveau.

Start proces
Ten derde moet het proces op gang gebracht. Het management wil, de tools zijn er, maar vaak zitten wij nog te vast in oude structuren en denkwijzen. Een flinke push in de vorm van een goed zichtbaar project helpt de organisatie te ontdekken wat er kan. Neem daarvoor een onderwerp dat belangrijk is voor het bedrijf, bijvoorbeeld het tegengaan van hoog klantenverloop of het echte verbeteren van processen. Door alle betrokkenen uit te dagen actief mee te denken en te doen rond zo’n onderwerp, kunnen aanzienlijke en praktische verbeteringen gevonden worden, terwijl het draagvlak voor de invoering vanzelf ontstaat.

Sociale innovatie is geen ‘nice to have’ maar essentieel voor toekomstig presteren. Omdat het álles te maken heeft met hoe mensen optimaal samen kunnen werken kan en moet HR de kar trekken.

Leonard Koningswijk, Managing Partner van New Dialogues

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.