Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe technologie gaan gebruiken?

0

Vrijwel iedere organisatie doet iets digitaal, zet nieuwe technologie in of probeert uit data, gegenereerd via smartphones, gps-apparaten en vele andere digitale bronnen, informatie te destilleren over klanten en markten.

Er worden dan ook miljarden uitgegeven aan bijvoorbeeld analysetechnologie. Echter, de hooggespannen verwachtingen worden niet ingelost. Nieuwe technologie wordt niet efficiënt gebruikt, zelfs niet door digital natives. Hoe komt dat?

Wanneer technologie wordt geïntroduceerd wordt vaak vooral aandacht besteed aan de implementatie ervan, in plaats van aan de adoptie. De echte meerwaarde van technologie, zoals betere samenwerking, snellere besluitvorming, kennisdeling, en uiteindelijk een verandering van gedrag, wordt uit het oog verloren.

Hieraan liggen drie samenhangende problemen ten grondslag:

1. CIO’s en andere technici kijken met een te beperkte blik naar techniek. Adoptie door medewerkers beschouwen zij als iemand anders zijn taak.
2. Leveranciers beloven een snelle verandering door de inzet van technologie. Dit wordt meestal niet waargemaakt.
3. Het kost geld om medewerkers nieuwe technologie te laten adopteren. Er is te weinig budget, zodat de focus ligt op het implementeren van de technologie. Adoptie is een zorg voor later.

Er moet echt leiding gegeven worden aan het adopteren van nieuwe technologie. Consultant Didier Bonnet geeft de volgende tips:

Doe minder dingen beter. Focus op de initiatieven die echt waarde toevoegen als ze eenmaal geadopteerd zijn door medewerkers. Prioriteer deze initiatieven naar business impact en het gemak waarmee zij geïmplementeerd kunnen worden. Wijs de benodigde middelen toe voor het slagen van het project en wijs medewerkers op de waarde van het omarmen van het initiatief.

Plan en budgetteer meteen voor adoptie. Plan voor wat nodig is om de voordelen van de inzet van deze technologie te realiseren. Houd daarbij rekening met mensen, processen en structurele veranderingen. Reserveer geld voor communicatie, training en organisatieontwikkeling.

Geef het goede voorbeeld. Je kunt de transitie beïnvloeden door zelf het goede voorbeeld te geven en de nieuwe technologie te gebruiken.

Betrek de meest enthousiaste medewerkers. Organisatorische veranderingen komen het makkelijkst tot stand als er enthousiaste medewerkers zijn die het goede voorbeeld geven. Identificeer dus in een vroegtijdig stadium je digitale kampioenen die je helpen bij het bewerkstelligen van de benodigde gedragsverandering. Koester deze sleutelfiguren.

Betrek HR er meteen bij. HR moet leidend zijn bij de transformatie. HR zorgt ervoor dat management- en HR-processen worden aangepast, zodat nieuwe praktijken worden geïnstitutionaliseerd. Voorbeelden zijn het ontwerpen van een nieuw digitaal competentie-model of het invoeren van reversed mentoring.

Pas beloning en erkenning aan. Doelstellingen en maatregelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij een transformatie is het vanzelfsprekend dat conflicten ten aanzien van beloning ontstaan. Zo moesten veel retailers hun bonusstructuur aanpassen om te voorkomen dat conflicten ontstonden tussen online verkopen en verkopen in de winkel.

Het creëren van een digitale organisatie draait niet alleen om het implementeren van technologie. Medewerkers moeten hun gedrag en mindset structureel veranderen.

Bron: Harvard Business Review

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.