Hoe maak je effectief aantekeningen?

0

Helpt het maken van aantekeningen om productiever te worden? En op welke wijze kun je het beste aantekeningen maken, zodat je er daadwerkelijk iets aan hebt? Journaliste Anna Codrea Rado zet een aantal tips op een rij voor het maken van aantekeningen.

Heeft het maken van aantekeningen zin?
Velen van ons maken aantekeningen tijdens vergaderingen en bijeenkomsten, maar kijken er vervolgens nooit meer naar om. Is het maken van aantekeningen voldoende om kernpunten te onthouden? Waarschijnlijk niet. Dat gebeurt pas als aantekeningen later herlezen worden.

Uit onderzoek onder studenten bleek dat zij niet hun examen verknalden door het maken van slechte aantekeningen, maar door het niet herlezen van deze aantekeningen. Wetenschappers die verschillende studies over het maken van aantekeningen met elkaar vergeleken, ontdekten dat in aantekeningen waardevolle informatie besloten ligt waarvan later geprofiteerd kan worden.

Papier of digitaal?
In een wereld die steeds verder digitaliseert lijkt het maken van aantekeningen op een laptop of tablet de norm. Maar een eerste bezwaar hiertegen is dat laptops en tablets veel meer mogelijkheden bieden dan ‘kaal’ papier en daardoor afleiden.

Recent onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van Princeton en de University of California, toont aan dat ouderwets schrijven ervoor zorgt dat je zaken beter onthoudt. De onderzoekers denken dat dit komt doordat typers sneller zijn en daardoor minder tijd nemen om de informatie te verwerken. Schrijven gaat langzamer, daardoor wordt je gedwongen om na te denken over hetgeen je opschrijft. Dit zorgt ervoor dat je het grotere geheel beter ziet en verbanden kunt leggen.

Het later overtypen van geschreven aantekeningen zorgt er volgens onderzoekers van Carnegie Mellon voor dat je de informatie in de aantekeningen beter onthoudt.

Superaantekeningen maken
Hoe nauwgezetter en gestructureerder je aantekeningen maakt, hoe beter. The Journal of Reading vergeleek verschillende manieren van aantekeningen maken met elkaar en ontdekte dat de meest gestructureerde aantekeningen  met hiërarchische ordening en genummerde subsecties  het meest nauwkeurig en kwalitatief het best waren.

Voor meer tips zie: Quartz

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.