De ideale verandermanager

0

Verandermanagement is moeilijk, maar met de juiste leiders wordt het al makkelijker. Geschikte leiders moeten beschikken over specifieke competenties, gedragsstijlen en waarden.

Katherine Graham-Leviss heeft met collega’s het profiel van de ideale verandermanager opgesteld. Zij testen dagelijks senior leiders van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten. Door analyse van alle testdata, konden ze het profiel van de ideale change agent opstellen. De voornaamste conclusies uit deze analyse:

  • Verandermanagers zijn relatief zeldzaam. Slechts 20% van de senior managers scoort hoog op vijf sleutelcompetenties die correleren met effectief verandermanagement.
  • Managers die in het profiel van de ideale change agent passen zijn meer taakgeoriënteerd dan mensgeoriënteerd.
  • Ze worden gemotiveerd door prestaties en macht.

Graham-Leviss kwam als volgt tot deze conclusies:

A. Competenties analyseren
Bij organisaties die succesvol veranderen hebben managers de volgende competenties:

  1. Flexibiliteit en veerkracht. Kan omgaan met individuen en groepen met verschillende achtergronden. Past zich aan aan wijzigende omstandigheden. Kan omgaan met druk en tegenslagen.
  2. Herkennen van groeimogelijkheden. Zoekt naar manieren om te verbeteren. Minimaliseert weerstand van anderen tegen veranderingen.
  3. Streeft naar resultaten. Richt zich op het verbeteren van prestaties.
  4. Leidt met moed. Neemt de leiding bij initiatieven. Neemt verantwoordelijkheid voor moeilijke beslissingen, ook als daar afwijkende meningen tegenover staan. Deelt op heldere, overtuigende wijze gevoelens en meningen. Vermijd conflicten of verschillende inzichten niet.
  5. Krijgt anderen mee. Onderzoekt alternatieve perspectieven en ideeën om tot een oplossing te komen die breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Op basis van de gegevens van ruim 600 senior managers die te maken hadden met veranderingen werden bovenstaande competenties op statistische relevantie getoetst.

B. Gedragsstijlen analyseren
Vervolgens werd op basis van de DISC-methodologie de gedragsstijl van managers bepaald. De ‘D’ staat voor doelgerichtheid of dominant (assertief, onafhankelijk, resultaatgedreven). ‘I’ staat voor interactief (sociaal, emotioneel, spontaan). De ‘S’ staat voor stabiel of supportive (empathisch, betrouwbaar, ondersteunend) en de ‘C’ voor consciëntieus (analytisch, rustig).

De mensgeoriënteerde (I) managers implementeren veranderingen op effectieve wijze. Maar de meer taakgeoriënteerde managers doen dit nog beter. Zij scoren het hoogst van alle managers op de vijf competenties die nodig zijn om veranderingen op effectieve wijze tot stand te brengen. Zij zijn nogal dominant en directief. Ze beslissen snel, zijn resultaatgericht en voelen zich niet comfortabel bij een status quo.

C. Correlatie tussen competenties en waarden
Tenslotte keken Graham-Leviss en haar collega’s hoe managers met de vijf competenties scoorden op waarden. Zo kun je bepalen in welke omgeving change agents zich het meest thuis voelen. De sterkste positieve correlatie werd gevonden tussen de wil om te presteren, gevolgd door het verlangen naar macht, avontuur en creativiteit. Leiders die hoog scoorden op onafhankelijkheid en altruïsme scoorden juist lager op de vijf verandercompetenties.

Advies

Graham-Leviss raadt organisaties die aan de vooravond van veranderingen staan aan om managers op basis van dit profiel te selecteren, in te huren, te beoordelen of te promoveren. Het blijkt immers dat succesvolle verandermanagers competenties en eigenschappen hebben die ervoor zorgen dat veranderingen daadwerkelijk tot stand komen.

Lees ook: ‘Verandermanagement moet veranderen’ en ‘Kunnen slechte leiders veranderen?’

Bron: Harvard Business Review

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.