Crisis goed voor vernieuwing en innovatie

0

De meeste bedrijven in Nederland hebben het afgelopen jaar vernieuwingen doorgevoerd of doen dat dit jaar. Doel is het bereiken van een grotere efficiency.

Een kwart van de bedrijven zegt te moeten vernieuwen om überhaupt te blijven bestaan. Opvallend is dat innovatie bij gemeenten bestaat uit efficiencyverbetering: maar liefst 54% van de gemeenten heeft efficiencyverbeteringen doorgevoerd. Dit blijkt uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht.

Marktsituatie leidt tot innovatie
We zien dat de huidige marktsituatie ertoe leidt dat er meer aandacht is voor innovatie en om de vernieuwingen ook daadwerkelijk door te voeren. Innovatie die gericht is op procesverbetering en efficiency of extern op product-marktontwikkeling. We zien dat met name bij de overheid de vernieuwingen gericht zijn op meer efficiency. Dit is een logisch gevolg van de veranderende wet- en regelgeving: men moet steeds meer met minder. Veranderingen bij de zorg worden juist met name geïnspireerd door de marktwerking. Dit dwingt tot nieuwe producten en diensten.

Lokale overheid zoekt heil in efficiencyverbetering
Kijken we naar de lokale overheid en innovatie dan geeft 54% aan bezig te zijn met het doorvoeren van efficiencyverbeteringen ingegeven door de economische recessie (24%) en door wet- en regelgeving (25%).

Waarmee kunnen overheden nog een flinke winst boeken?
Dick Koopman, directeur bij Yacht: “We zien dat lokale overheden met name hun financiën op orde willen hebben. Budgetbewaking bij projecten staat bij gemeenten hoog op de agenda: Om nog efficiënter te kunnen werken zouden lokale overheden er goed aan doen om ook de andere aspecten van projecten beter te bewaken. Zo weet 56% niet wat de voortgang van projecten is; 25% weet zelfs helemaal niet wat de status is van een project. Tel daar bij op dat 47% niet weet wat het financiële risico is als een project de deadline overschrijdt. Hier kunnen lokale overheden nog een flinke winst boeken. Met alle projecten die hen nog te wachten staan, zouden ze er goed aan doen aan alle aspecten van projecten aandacht te geven. Denk bijvoorbeeld aan de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten. En dat het loont zien we aan de gemeente Rotterdam. Deze gemeente hield 23 miljoen euro over in 2013 door efficiencyverbeteringen. Crisis is dus niet alleen slecht. De crisis leidt er ook toe dat organisaties nadenken over hun bedrijfsvoering en hoe ze de zaken hebben georganiseerd en maatregelen nemen om verbeteringen door te voeren waar nodig.”

Lees ook: ‘Luister naar medewerkers bij innovatie‘ en ‘Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR?

Bron: Yacht

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.