Computersystemen ondersteunen strategische HRM nauwelijks

5

Met de beschikbare HRM-systemen is het bijna niet mogelijk om strategische HRM te bedrijven. Ook biedt de software onvoldoende inzicht in de kosten en het rendement van functies.

KPMG heeft onderzoek gedaan naar HRM-systemen en kwam tot die conclusies.

Volgens senior manager Jan Hoogstra zijn er veel HRM-systemen op de markt, maar zijn er maar weinig die ondersteuning bieden voor keuzes die het management moet maken: ‘Je hebt het dan over strategische planning, over de what if-scenario’s. Stel dat je een divisie afstoot, wat betekent dat dan voor de personeelskosten? Dat is informatie die je wilt weten, maar die absoluut niet makkelijk bereikbaar is met de huidige pakketten. En dat is gek, want het is juist de tendens dat bedrijven willen sturen op de kosten. Je zou dus verwachten dat je die gegevens makkelijk uit zo’n systeem zou kunnen oplepelen.’

Volgens Stienstra blijkt uit het onderzoek dat slechts 12 van de 27 onderzochte HRM-systemen meer dan de helft van de benodigde functionaliteit bevatten om de kosten en het rendement van human resources inzichtelijk te maken. ‘Je wilt eigenlijk concreet weten wat het rendement van iemand is: dus wat kost iemand aan salaris en opleidingen enerzijds en welke omzet levert hij op anderzijds? Dat zou je willen weten, want daar kun je dan op bijsturen.’

Efficiëntie

In de huidige turbulente tijden zijn organisaties voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot kostenbesparingen, constateert KPMG. De personeelskosten zijn daarbij vaak de grootste kostenposten binnen organisaties. Het herinrichten en optimaliseren van personeelsbeheer kan leiden tot grote besparingen. ‘Als je processen efficiënter kunt inrichten door een dergelijk systeem, kun je zowel besparen op HR als op de lijn. Op HR heb je minder mensen nodig omdat de computer een deel van het uitvoerende werk overneemt, en in de lijn heb je minder mensen nodig omdat er minder informatie verzameld hoeft te worden.’

Nieuwe generatie systemen

‘Van oudsher vervulden HRM-systemen een ondersteunende functie bij het registreren en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en de daaraan verbonden wet- en regelgeving’, zegt KPMG-collega Bart van Strijen. ‘Deze systemen waren primair bedoeld voor salaris- en personeelsadministratie. De hedendaagse HRM-systemen bieden echter steeds vaker ondersteuning bij het nemen van managementbeslissingen op het gebied van loopbaanplanning en -ontwikkeling en competentiemanagement. Slechts weinig organisaties blijken te kiezen voor het zelf ontwikkelen van een HRM-systeem. De bestaande systemen kunnen immers vaak worden gemodelleerd naar de specifieke processen van de organisatie.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

  1. De huidige HRM-systemen beloven veel, maar zijn vaak incompleet en sluiten niet aan op andere systemen. Consultancy-uren zijn prijzig en doen systeemtechnische problemen teniet. Kostenbesparend werken ze beslist niet, en zijn voor HRM vaak nadelig.

  2. Rapportage over kosten en redenement van HR-inspanningen kan vaak niet omdat de vereiste gegevens niet worden geregistreerd. Ook oude systemen bieden vaak voldoende mogelijkheden tot registratie van dergelijke zaken. Dat er daarnaast veel te verbeteren valt aan de tools om rapportages te genereren is duidelijk. De oplossing zit echter niet in een rapportage tool voor HR-applicaties, maar de integratie met de overige bedrijfskritieke informatie waar je inzicht mee verkrijgt en voorspellingen kan doen. Daarvoor moet HR-informatie een standaardkoppeling met bekende BI-software bieden en dat is slechts bij uitzondering zo.

  3. Roel van Dick op

    Zeer zeker zijn het de computersystemen die verouderen maar daar tegenover staat de vernieuwing van HR, het nieuwe werken. Eerst vernieuwing in de HR-wereld en weten wat en hoe je het wilt meten en hiermee samen met de ICT een goede basis leggen voor nieuwe computersystemen. Self service is hier keyword.

  4. Y. van der Veer op

    Er is een systeem dat juist w?l support geeft op strategische beslissingen. Niet gebouwd vanuit salarisperspectief maar vanuit de vraag naar integrale stuurinformatie van management en directie. Het werkt tot volle tevredenheid. Zeer de moeite waard! hrreport.nl

  5. Is Stienstra het alter ego van de eerder genoemde Hoogstra? Het wordt mij althans niet duidelijk welke rol hij speelt.