Aanpak schijnzelfstandigheid: impact op HR

3

De overheid gaat schijnzelfstandigheid van freelancers aanpakken. Daarom verandert de wet- en regelgeving voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Welke impact heeft dit op het werk van de HR professional?

De overheid wil meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever neerleggen voor het toetsen van de arbeidsrelatie met freelancers. Opdrachtgever en freelancer moeten straks in een VAR module op internet een aantal vragen beantwoorden om te bepalen of er een gezagsverhouding is, dus of er sprake is van werknemerschap.

Om opdrachtgevers meer te betrekken bij het opsporen van schijnzelfstandigheid worden zij verplicht om in de webmodule de feiten en omstandigheden in te vullen waarop zij een beslissende invloed hebben.

Impact nieuwe regels op het werk van de HR professional

De HR professional moet weten hoe de Belastingdienst straks de toetsing vormgeeft. Hij moet goed op de hoogte zijn van de achtergrond van bepaalde vragen en de noodzaak om deze goed en volledig te beantwoorden. Dit betekent dat je goede afspraken moet maken met de ZZP’er die de organisatie inhuurt zodat je geen risico loopt als je de vragenlijst invult. Het zijn afspraken die te maken hebben met volledige zelfstandigheid van de freelancer. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van planning. Kan iemand zelfstandig beslissen over de hoeveelheid opdrachten en de regelmaat ervan?

HR is vaak de partij die het inhuren van derden vastlegt volgens de regels die daarbij gelden. Door de VAR module is het nog belangrijker om grip te hebben op de externe inhuurprocessen in de organisatie. Er ontstaat een probleem als ZZP’ers decentraal in de organisatie worden ingehuurd. Dat zie je vaak bij bedrijven met verschillende vestigingen. De fiscus kijkt naar hoe je je processen hebt georganiseerd. Dus HR professionals moeten de procedures zo gaan inrichten dat ze meteen op de hoogte zijn van externe inhuur.

Administratieve processen stroomlijnen

Het is belangrijk om administratieve processen voor het inhuren van freelancers goed te stroomlijnen zodat er geen fiscale risico’s aan zitten. Dat betekent dat de HR professional voldoende fiscale kennis en informatie moet hebben over de feiten en omstandigheden van de uit te besteden opdracht. Alleen zo kan hij goede input leveren voor de webmodule.

Wanneer namelijk achteraf blijkt dat de arbeidsrelatie tussen de organisatie en de opdrachtnemer door de fiscus als een dienstbetrekking wordt beoordeeld en niet als winst uit onderneming, kan de fiscus de organisatie aanspreken op mogelijk onjuiste informatie die is gegeven in de webmodule. Een juiste input is dus essentieel om dit fiscale risico buiten de deur te houden. Als de fiscus beoordeelt dat er sprake is van werknemerschap, betekent dat voor de werkgever een kostenverhoging want hij moet dan alsnog belasting en premies betalen, mogelijk zelfs met boete.

Lees ook: Wiebes kondigt nieuwe ZZP-regeling aan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Paul Oldenburg op

    Beste meneer (K)Wiebes,

    Concentreert u zich beter op de taak om samen met werkgevers banen te creeren, in plaats van werkgevers lastig te vallen met welke contractvorm bestaande banen worden ingevuld! En gunt u ook alstublieft de zzp-er wat respect en wat vrijheid. Leest u vooral ons boek; Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid. Voor 4 tientjes heeft u het bij managemenboek.

  2. A.F. Bongers op

    De wet is vrij duidelijk, maar wordt al jaren niet meer consequent toegepast. Sinds de overgang van de verantwoordelijkheid in 2006 naar de Belastingdienst heeft deze dienst er een zooitje van gemaakt en hebben instanties en organisaties naar willekeur gehandeld. De voordeur uit en de achterdeur er weer in. En ineens was je geen werknemer meer, terwijl je hetzelfde werk doet. De werknemer ‘eigen risico drager’ maken? Dus laten kiezen? Neen toch! Zie mijn column: http://www.hr-kiosk.nl/redactie/andries-bongers/hoezee-hoezee-iedereen-zzp

  3. Waar de kamers in hun discussie geheel aan voorbij zijn gegaan is hoe de overheid zelf hiermee omgaat. Namelijk: het is al jaren 'goed gebruik' voor het UWV om bij lastig te bemiddelen doelgroepen (denk aan 50+; mensen met lange periodes zonder werk, etc) om actief in te zetten op het begeleiden van deze groepen naar ZZp-erschap. Jawel! Lekker 6 mnd met behoud v uitkering je eigen bedrijfje opzetten, daarna beslismoment en vervolgens word je losgelaten en in het diepe gegooid. Had je eigenlijk nog 1,5 jr recht op WW? Helaas pindakaas want die heb je weggegeven aan het UWV dus: "leer snel zwemmen of verzuip maar". Ik vind het kwalijk dat de overheid met 2 maten meet. Ook hebben onderzoeken uit het verleden niet kunnen aantonen dat er op grote schaal misbruik van de VAR tbv schijnconstructies werd gemaakt bij bedrijven.