6 technologietrends met impact op HR

0

Onderzoeks- en consultancybureau Gartner publiceerde haar voorspellingen op het gebied van IT en technologie in 2014 en verder en de trends die komend jaar zullen doorzetten. Uiteraard heeft een aantal van die trends en voorspellingen gevolgen voor organisaties en haar medewerkers. Gartner zegt zelf over een aantal van haar voorspellingen dat deze ontwrichtend van aard zijn en gevolgen hebben voor iedereen.

Voorspellingen en trends:

1. Tegen 2020 leidt de reductie van medewerkers ten gevolge van verdergaande digitalisering tot sociale onrust en de zoektocht naar een nieuw economisch model. Reeds op korte termijn, zo voorspelt Gartner, neemt de sociale onrust toe. Door digitalisering verdwijnen er in steeds hoger tempo banen. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, die niet kunnen concurreren met goedkopere machines en computers.

2. Tegen 2020 wordt het merendeel van de loopbaanpaden van kenniswerkers verstoord door slimme machines. De impact kan zowel positief als negatief zijn. Het gebruik van virtuele assistenten neemt in 2017 al sneller toe dan het iPad-gebruik in 2011. Gartner voorspelt dat slimme machines zelflerend en autonoom zijn. Deze machines werken accurater dan mensen.
Na 2020 verandert de wereld als gevolg van deze slimme machines ingrijpend. Deze slimme machines zijn dan intelligente, contextgevoelige persoonlijke assistenten en adviseurs. Ondernemingen zullen steeds vaker gebruik gaan maken van deze slimme machines.

3. In 2017 maakt meer dan de helft van de consumentegedreven organisaties gebruik van crowdsouring voor R&D en innovatie. De omgeving van organisaties gaat dus een veel belangrijkere rol spelen en innovatie- en R&D-afdelingen binnen organisaties krijgen een andere rol en invulling. Ingenieurs, wetenschappers, marketeers en it’ers maken gebruik van digitale technieken om in contact te komen met klanten en consumenten.

4. Tegen 2020 zorgt consumentendata die wordt verzameld via apps en draagbare apparaten voor 5% van de omzet van grote ondernemingen. Al in 2015 verdubbelt de hoeveelheid data die via apps gedeeld wordt. Draagbare apparaten, zoals Google Glass, zullen snel mainstream worden. Dit heeft gevolgen op de werkvloer.

5. Tot 2018 zal het managen van allerlei verschillende apparaten en systemen onmogelijk blijken. Er zijn zoveel verschillende apparaten (besturings-)systemen en wensen van gebruikers dat de wens om alles overal te kunnen gebruiken niet haalbaar blijkt.Het aantal medewerkers dat op afstand werkt zal blijven toenemen en daarmee het gebruik van eigen apparaten en systemen. Dit zorgt voor grote uitdagingen bij de afdelingen ICT en Financiën. Beleid omtrent het gebruik van eigen apparaten moet opgesteld worden of bestaand beleid moet aangepast worden. Veel organisaties hebben nu alleen beleid voor medewerkers die via apparaten en systemen van de organisatie zelf een connectie maken met het organisatienetwerk. In dit beleid moet ook aandacht geschonken worden aan privacyissues en vertrouwelijkheid van gegevens.

6. Het tijdperk van de persoonlijke cloud. Door de opkomst van de persoonlijke cloud verschuift de aandacht van apparaten naar services. Apparaten zijn nog wel steeds noodzakelijk, maar de eisen die eraan gesteld worden zullen veel minder strikt zijn. Medewerkers gebruiken diverse apparaten, waaronder de PC, maar niet één apparaat geniet de voorkeur. De persoonlijke cloud neemt die primaire rol over. In die cloud zijn alle, voor medewerkers noodzakelijke, gegevens opgeslagen. Deze gegevens kunnen worden gedeeld en gemanaged. Het apparaat waarmee deze gegevens worden ontsloten doet er niet (meer) toe.

Bovenstaande trends en ontwikkelingen hebben verregaande consequenties voor de inrichting van organisaties en de wijze waarop werk wordt uitgevoerd. Van een aantal trends zijn nu reeds de eerste gevolgen voelbaar binnen organisaties. De werkelijke impact van andere trends moet nog even afgewacht worden. Maar er nu alvast bij stilstaan en eventuele consequenties in kaart brengen kan geen kwaad.

Deze en andere “ontwrichtende” voorspellingen en trends zijn te lezen op de site van Gartner.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.