Werknemer doet drie uur per week overwerk

1

Gemiddeld doet een medewerker zo’n drie overwerk per week. Werknemers die onbetaald overwerken maken gemiddeld even veel overwerkuren als degenen die dat (gedeeltelijk) betaald doen.

Dat blijkt uit een berekening van TNO in opdracht van vakbond FNV. Voor de berekening maakten de onderzoekers van TNO gebruik van gegevens uit 2013. In dat jaar ging het om ruim 21 miljard euro aan onbetaald overwerk.

ICT en onderwijs meest overwerk

Sectoren waarin veel wordt overgewerkt zijn de ICT, het onderwijs, de financiële sector, het vervoer en de zorg. Van de lager opgeleiden (≤ VBO) verricht 29% onbetaald overwerk, in de middengroep (HAVO-MBO) is dat 40%, en van de hoger opgeleiden (HBO-WO) is dat 74%. Werknemers die dit onbetaald verrichten, hebben een jaarsalaris van gemiddeld 66.000 euro per jaar, terwijl degenen bij wie hun overwerk wel (gedeeltelijk) wordt uitbetaald, een jaarsalaris hebben van 45.000 euro per jaar.

Invloed van wel of niet betalen

De onderzoekers zien geen relatie tussen het al dan niet betaald worden van het overwerk, en het aantal overuren dat men werkt. Werknemers die onbetaald overwerken maken gemiddeld even veel overwerkuren als degenen die dat (gedeeltelijk) betaald doen.

Restricties onderzoek

De kanttekening bij dit onderzoek is dat medewerkers de data zelf hebben ingevuld. Daardoor is het onzeker in hoeverre het gemiddeld aantal overuren en de betaling daarvan accuraat is ingevuld, schrijven de onderzoekers. Ook is er alleen gekeken naar de betaling en niet naar compensatie van overuren op andere manieren, bijvoorbeeld tijd voor tijd.

Lees meer

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.

1 reactie

  1. Meer en meer zie ik dat overwerk door veel werkgevers wordt gezien als behorend tot de normale taakuitoefening. Ik denk dat dit een gevolg is van de economische crisis. Logisch vind ik het dat een werknemers best enkele uren per week kan overwerken. Wat ik meemaak – en recent nog bij twee werknemers, beiden 32 uur per week werkend – ja een duidelijke middenkader functie, dat de werkuren ook doorgaan op de dag dat zij niet op kantoor zijn. Het komt erop neer dat deze mensen gemiddeld toch 36 uur per week werken en soms 40 uur in de week. En dat onbetaald noch in geld noch in tijd. En dat is niet goed.
    Bij organisaties is de afgelopen jaren al fors bezuinigd op medewerkers. De druk op de werknemers in een organisatie is veel en veel groter geworden en is vaak niet in overeenstemming met wat van een werkgever mag worden verwacht geëist als goed werkgeverschap.