BlogWerkgevers en vitaliteit: betrokken of bemoeial?

0

Wat mag u als werkgever doen om de vitaliteit van uw medewerkers te bevorderen? De kwestie is urgent, want vitale en betrokken medewerkers presteren beter. Maar de heersende opinie is nog steeds dat werkgevers zich niet mogen mengen in het privéleven van de medewerkers, signaleert Dik van Leeuwerden.

Dik van Leeuwerden

In een recente uitspraak daarover wordt duidelijk dat u als werkgever zorgvuldig moet zijn. Een ambtenaar van de gemeente Roermond was regelmatig ziek en deed volgens haar collega’s ook haar werk niet altijd goed. De gemeente was na diverse gesprekken met de ambtenaar uiteindelijk zo ver dat zij deze werkneemster een dienstopdracht gaf om een cursus stoppen met roken te volgen, naar een diëtiste te gaan en via een sportschool een bewegingsprogramma te doen.

Ontslagprocedure

Vervolgens gebeurde er niets. De ambtenaar werd rokend gesignaleerd, ging nooit naar de diëtiste en bleek zich slechts één keer op de sportschool te hebben gemeld. Ze trok zich – onder de noemer ‘het is mijn privéleven’ – niets van de dienstopdracht aan, waarna de gemeente een ontslagprocedure startte. De Centrale Raad van Beroep vond dit uiteindelijk te ver gaan want de inmenging in het privéleven van de ambtenaar was te groot.

Verplicht gezond?

Een logische uitspraak, denkt u zo. Dienstopdrachten die betrekking hebben op uw levensstijl passen niet in deze moderne tijd. Maar zou een vergelijkbare casus net wat anders onderbouwd over enkele jaren niet anders uit kunnen pakken? Werkgevers hebben immers een belang bij vitale en gezonde werknemers. En niet alleen financieel.

Dit voorbeeld sluit aan bij één van de onderwerpen die we recent bespraken tijdens een bijscholingsbijeenkomst van HR- en payrollprofessionals. Wat kunt of moet u als werkgever doen als de overheid steeds meer terugtrekkende bewegingen maakt op het gebied van sociale zekerheid? Denk aan WIA-hiaat, ANW-gat en reparatie van het derde WW-jaar. Maar ook het feit dat ouderen steeds langer thuis moeten wonen en de impact die heeft op de werkgever. Die heeft namelijk steeds vaker te maken met verzoeken om zorg- en calamiteitenverlof. Veel (oudere) werknemers zijn namelijk ook mantelzorger of hebben de taak om hun bejaarde ouders naar dokter of ziekenhuis te begeleiden.

Betrokkenheid of bemoeizucht?

En wat doet u met veel voorkomende ziektebeelden als burn-out, diabetes, obesitas, rugklachten en hart- en vaatziekten die binnen de invloedsfeer van u als werkgever kunnen liggen? Zeker als u zich bedenkt dat die ziektes veelal ontstaan door risicofactoren als roken, te weinig beweging, slecht stressmanagement en te weinig aandacht voor gezondheidssignalen.

Sommige werkgevers zijn daar al redelijk actief mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan extra verlofdagen bij het ondertekenen van een niet-rokersverklaring, cursussen stoppen met roken, dieetconsulentes, promoten van (meer) fietsen naar de zaak, coachingsgesprekken, ergonomische controles van stoel, bureau en beeldscherm, en jaarlijkse medische check-ups. Anderen hebben toch wat drempelvrees, vooral gebaseerd op de aanname dat de werknemers geen bemoeienis willen. Want, raken we met deze vormen van vitaliteitsbeleid de privacy van de werknemer niet te veel? En moeten we ze dan ook buiten kantoortijd controleren? Zorgvuldigheid is zeker geboden. En dwang zal zeker niet helpen.

Kunnen of moeten?

Maar uit recent onderzoek blijkt dat werknemers juist vinden dat hun werkgever meer aandacht aan hun gezondheid en hun welbevinden zou mogen schenken. Privacy speelt dan blijkbaar een ondergeschikte rol óf men gaat er vanuit dat deze bij de werkgever in goede handen is. Hier lijkt dus sprake van een win-winsituatie. U kunt als werkgever iets doen én het wordt gewaardeerd. Of is het: toch moet (gaan) doen? De tijd zal leren hoe ver de betrokkenheid van de werkgever mag gaan.

Dit is een gastblog van Dik van Leeuwerden. Hij is Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving bij ADP.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.