BlogWe waren de liefde vergeten! Het AMOR-model als HR-tool

0

De meeste HR-professionals kennen het AMO-model als HR-tool. Iets wat Abilities, Motivation en Opportunities per individu, team of organisatie in beeld brengt. Maar we vergeten iets belangrijks: ontwikkeling van talent.

Het model geeft houvast bij het op orde krijgen en houden van arbeidskracht en heeft vele dankbare gebruikers. Het helpt individuen om te begrijpen hoe zij succesvol kunnen zijn of gelukkig kunnen worden. Daarnaast biedt het leidinggevenden de kans om in te zien waarom een medewerker niet functioneert zoals werd verwacht. Ook is het een handig instrument voor begeleiders van mensen, zoals coaches en HR-adviseurs, om te achterhalen hoe zij mensen (weer) op de rit kunnen krijgen.

Het AMO-model

Als je weet dat functioneringsproblemen voortkomen uit een gebrek aan de A van abilities, dan kun je iemand helpen door deze persoon te laten werken aan zijn of haar kwaliteiten. Als blijkt dat de prestaties achterblijven omdat het schort aan voldoende M van motivation, dan kan deze persoon worden geholpen door hem of haar te wijzen op het belang van de eigen mentaliteit, ambitie, drive, motivatie en verlangen. Als de winst te behalen blijkt te zijn uit de O van opportunities, dan is het zaak dat deze medewerker meer kansen, ruimte of begeleiding krijgt om tot zijn of haar recht te komen. Kortom, of iemand goed of niet zo goed functioneert, het AMO-model brengt haarscherp in beeld waar het ‘em in zit.

Ontwikkeling van talent

De nieuwe tijd met eigentijdse dynamieken tussen mensen in organisaties en op de arbeidsmarkt vraagt echter om een update van het AMO-model. De A, M, en O blijven relevante onderdelen van iemands functioneren maar om te floreren, blijkt er nog een vierde element een belangrijke rol te spelen. Relaties, connecties, contacten, en het hebben van vertrouwelingen komen in steeds meer onderzoeken naar voren als medebepalers van het welbevinden van mensen. Het lijkt erop dat dat altijd al zo is geweest, maar dat het een blinde vlek is geweest in de literatuur.

Niettemin wordt nu duidelijk dat mensen méér nodig hebben dan denk- en daadkracht (kwaliteit), wilskracht (mentaliteit), en ontwikkelmogelijkheden. Mensen die groeien en bloeien op de arbeidsmarkt krijgen ook licht en lucht van andere mensen. Zij staan in verbinding met anderen en hebben een sociaal netwerk van mensen waarbij ze op adem kunnen komen. Hun relaties zijn energiebronnen; bronnen van licht en lucht. Zodoende krijgen én geven zij menslicht.

Aangaan van relaties

Dit inzicht betekent een uitbreiding van het AMO-model naar het AMOR-model. Immers, met de kennis van nu hoort de R van relations ook in ogenschouw te worden genomen in de ontwikkeling van talent. Medewerkers die achterblijven in hun ontwikkeling zouden baat kunnen hebben bij het aangaan van relaties. Leidinggevenden zouden mensen in hun team kunnen stimuleren om tijd te besteden aan collega’s, aan klanten, en andere mensen waar ze in hun werk mee te maken hebben. Een tijd van ‘internets of things’ kan niet zonder ‘internets of people’.

Het was allang duidelijk dat succes geen keuze is, maar mede afhangt van de kansen die je krijgt. Dat was de O in combinatie met de A en de M. Nu duidelijk is dat de R erbij hoort, zijn we het aan elkaar verplicht om er samen het beste van te maken. Elkaar ontwikkelen en beter maken, daar draait het om. Dat kan niemand alleen. Het AMOR-model helpt ons dat in te zien. Zonder liefde voor elkaar, de agapé, zijn we nergens.

Lees meer over:

Over Auteur

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook is zij een bevlogen en befaamd spreker op congressen en strategiedagen in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en bij overheidsinstellingen.