BlogWat is de invloed van privégebeurtenissen op het werk?

0

Iedere werknemer kan privé geconfronteerd worden met levensgebeurtenissen die onvermijdelijk van invloed zijn op het functioneren. Denk aan echtscheiding, veranderende financiële situaties, mantelzorg of overlijden van familieleden of naasten. Wat als iemand steeds slechter gaat presteren, ziek dreigt te worden of als de situatie onhoudbaar wordt? Bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur Tineke den Haan deelt haar inzichten

Bij een van mijn klanten wordt tijdens het SMT-overleg (Sociaal Medisch Team, met de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk) een werknemer besproken door de manager en de HR-adviseur. ‘Je gelooft het niet’, begint de manager, ‘deze medewerkster heeft nét haar relatie na jarenlange problemen met veel moeite verbroken en nu heeft ze alweer een nieuwe vriend!’. De HR-adviseur vult aan: ‘Ze is ook al bij hem ingetrokken wat haar een uur extra reistijd per dag geeft. En ze vertelt aan iedereen die het horen wil wat ze allemaal meemaakt. Ze houdt iedereen van het werk. Het loopt de spuigaten uit en ik ben bang dat ze straks weer gaat verzuimen’.

Ingrijpende privégebeurtenissen

Wie te maken heeft met levensgebeurtenissen kan last krijgen van spanningen. Die ontstaan omdat er iets verandert in het dagelijks leven waaraan iemand zich moet aanpassen. Ook doorgaans prettige gebeurtenissen, zoals een huwelijk of het krijgen van kinderen, veroorzaken stress. Als zich meerdere levensgebeurtenissen in een jaar stapelen kunnen stressklachten weerslag hebben op onze gezondheid. De gevolgen van chronische stress zijn aanzienlijk, zowel als het gaat om de fysiologie (hormonen, immuunsysteem) als wel om alle emotionele en lichamelijke veranderingen (zoals concentratieproblemen, vermoeidheid).

Kwetsbaar voor stress

De medewerkers die meerdere levensgebeurtenissen meemaken vormen een risicogroep. Als HR houd je die extra in de gaten. Wil je snel scannen wie risico lopen? Gebruik dan de stress schaal van Holmes en Rahe. Hoe hoger iemand scoort, hoe groter de kans op uitval door ziekte. Natuurlijk is de eigen beoordeling van de gebeurtenissen per persoon verschillend. Als iemand de veranderingen als bedreigend ervaart of er geen controle over heeft, kan dat de last verzwaren. Daarnaast zijn perfectionistische medewerkers meer kwetsbaar. Sommige medewerkers ontwikkelen een ongezonde manier om van hun spanningen af te komen, zoals weinig beweging, roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en onvoldoende ontspanning. Wees als HR alert op de signalen van een ongezonde leefstijl.

Adviezen

Het is in je rol als HR niet altijd eenvoudig inschatten welke invloed de privésituatie van medewerkers heeft op het werk. Toch zijn er simpele acties die je kunt ondernemen om te monitoren. Ter illustratie geef ik hieronder een aantal suggesties wat je zou kunnen doen in bovenstaande casus:

  • Adviseer de manager om doorlopend aandacht voor de medewerkster te hebben en begrip voor de situatie te tonen. Tegelijkertijd moet er ook een duidelijke tijdsgrens zijn, bijvoorbeeld op vaste tijden een kort gesprek;
  • Adviseer de manager géén mening of adviezen aan de medewerkster te geven hoe deze haar situatie zou moeten oplossen, wat je er ook van vindt;
  • Adviseer de manager met name te focussen op de gevolgen van de privégebeurtenissen op het werk. Wat heeft de medewerkster nodig om overeind te blijven en welke mogelijkheden of grenzen heeft de organisatie (bijv. collega’s niet van het werk houden)? Leg de afspraken die gemaakt worden vast.

Wat doe jij om werknemers inzetbaar te houden als privégebeurtenissen grote impact hebben op het functioneren? Laat een reactie achter onderaan dit bericht.

Lees meer over:

Over Auteur

Tineke den Haan is bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur. Ze ondersteunt medewerkers, managers en HR bij ziekteverzuim en re-integratie, conflicten, werkdruk, reorganisaties en cultuurveranderingen.