Wat doe je tegen alcohol op de werkvloer?

0

Een medewerker die ‘ onder invloed’ verschijnt op het werk is een gevaar voor zichzelf en anderen. Hoe stel je een goed beleid rond alcohol, drugs en medicijnen op?

Bijna twintig procent van de Nederlandse werknemers heeft behoefte aan drank als er sprake is van stress op het werk. Dat stelt GGZ-kliniek U-center. Een zelfde percentage vermoedt daarnaast een verslaving bij zijn collega, zo bleek tevens uit hun onderzoek. Cijfers uit 2003 laten zien dat 3 tot 6 procent van de werknemers een alcoholprobleem heeft. De gevolgen van alcoholgebruik op het werk zijn indrukwekkend. Zo blijkt het ziekteverzuim van probleemdrinkers twee tot zes maal zo hoog als gemiddeld.

ADM-beleid
In een artikel in Praktijkblad Ondernemingsraad schrijft Koen Langenhuysen van Fijn Werk hoe beleid rond alcohol, drugs en medicijnen op schrift er uit ziet. Volgens Langenhuysen bestaat het uit vier elementen:

1. Regels
Hierin worden doorgaans vastgelegd dat gebruik en bezit van alcohol en bezit van alcohol en drugs op de werkplek niet zijn toegestaan. Uitzonderingen op de regels, zoals een drankje tijdens een personeelsfeest of kerstviering moeten zorgvuldig beschreven zijn. Werknemers die medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid, en dus ook andere handelingen, kunnen beïnvloeden (zie de gele sticker) moeten dit melden bij hun leidinggevende. Deze kan bepalen welke taken zij al dan niet mogen uitvoeren.

2. Voorlichting
Maak de inhoud van het beleid en bijhorende argumenten bekend bij werknemers. Dat kan met folders, besprekingen tijdens werkoverleg en voorlichtingsbijeenkomsten. Geef leidinggevenden training in het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van problemen.

3. Begeleiding en hulp
Een goed beleid heeft als uitgangspunt dat werknemers met een alcohol- of drugsprobleem na behandeling kunnen terugkeren op de werkplek. Er is bovendien een aanpak nodig om probleemdrinkers en gebruikers aan te zetten tot gedragsverandering. Hulpverlening vindt bijna altijd plaats in gespecialiseerde instellingen. Bij verwijzing moeten er duidelijke afspraken zijn over procedures, betaling, behandelplan en rapportages.

4. Toezicht en sancties
Er zullen sancties moeten staan op het niet nakomen van afspraken en herhaaldelijk disfunctioneren. Deze kunnen variëren van mondelinge en schriftelijke waarschuwingen, tot het inhouden van vakantiedagen, schorsing en uiteindelijk: ontslag.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.