Vitaliteitspakket voor duurzaam inzetbare medewerkers

2

Het kabinet neemt maatregelen om oudere werknemers langer te laten werken. Zo krijgen bedrijven een bonus als zij een 55-plusser in dienst nemen; die ‘mobiliteitsbonus’ wordt verhoogd als het om een oudere met een uitkering gaat.

Er komt een nieuwe spaarregeling die bedoeld is om mensen langer door te laten werken. Deelnemers kunnen  hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen.

Dit schreef minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer over het ‘Vitaliteitspakket’.  In de brief vraagt het kabinet aan de sociale partners om in cao’s afspraken te maken om mensen van de ene naar de andere baan te helpen.

Het Vitaliteitspakket is een uitwerking op hoofdlijnen van de afspraken over (ouderen)participatie, die het kabinet op 10 juni van dit jaar met werkgevers- en werknemersorganisaties heeft gepresenteerd. De maatregelen vormen bij elkaar een samenhangend pakket om mensen, ook in zware beroepen, langer op een gezonde manier door te laten werken. Dat is nodig om dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te beperken en ons sociale stelsel betaalbaar te houden. Het pakket aan maatregelen wordt gefinancierd uit bestaande middelen (€ 2,2 miljard in 2015) en middelen die gemoeid zijn met de levensloop- en spaarloonregeling. De gelden worden beschikbaar gesteld ter bevordering van ouderenparticipatie en de nieuwe spaarregeling. De precieze invulling van het pakket wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Omslagpunt
Het kabinet constateert dat de arbeidsmarkt op een omslagpunt staat. Er dreigen in hoog tempo tekorten te ontstaan. Mensen zullen daardoor meer, langer en productiever moeten werken. Dat vereist meer aandacht voor de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers. Dat is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Zij zullen hierover in cao-verband afspraken moeten maken. De kabinetsmaatregelen in het Vitaliteitspakket zijn bedoeld om hen hierbij te ondersteunen.

Vitaliteitspakket
De belangrijkste voornemens van het Vitaliteitspakket op een rij:

 • Bedrijven krijgen een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een 55-plusser; de bonus wordt verhoogd als iemand uit een uitkering komt.
 • De huidige financiële prikkels voor ouderen om langer door te werken – ouderenkorting en doorwerkbonus – worden omgezet in één werkbonus voor 62-plussers om juist hén te stimuleren langer door te werken.
 • Werknemers komen eerder in aanmerking voor aftrek voor scholingsuitgaven; de fiscale drempel gaat omlaag.
 • Het kabinet wil dat de scholing vanuit sectorale scholingsfondsen (O&O-fondsen) wordt verbreed naar andere sectoren. Het kabinet is bereid daar extra geld voor uit te trekken.
 • Sociale partners en scholingsfondsen krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de Europese subsidieregeling ESF om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
 • Er komt een nieuwe spaarregeling waarmee deelnemers een financiële buffer kunnen opbouwen. Tot nu toe werd het spaargeld in de huidige levensloopregeling vooral gebruikt om eerder te stoppen met werken, maar het kabinet vindt dat niet langer wenselijk. De nieuwe spaarregeling kan onder andere ingezet worden om de overgang naar een andere baan zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het kabinet komt met een overgangsregeling voor de bestaande levensloopregeling.
 • Het kabinet wil dat sociale partners afspraken maken over een  ‘van-werk-naar-werk-budget’ voor werknemers. Dit helpt werknemers die met ontslag bedreigd worden om via scholing een nieuwe baan te vinden. Het budget zou binnen sectoren gezamenlijk gefinancierd worden en in cao’s vastgelegd moeten worden. Het kabinet realiseert zich dat dit een extra inzet, ook financieel, van de sociale partners vraagt en is bereid hen daarin tegemoet te komen. Het komende jaar wil het kabinet hierover afspraken maken met de sociale partners.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. jan van wijk op

  De maatregelen die minister Kamp al ten dele heeft ontvouwd, tonen aan dat de scholingsmarkt voor volwassenen een impuls krijgt door kabinetsmaatregelen. Fiscale prikkels zijn hier een juist initiatief voor bedrijven en werknemers. Het betreft niet enkel scholing van lager opgeleiden. Dit betekent dat maatregelen voor het volgen van hoger onderwijs in deeltijd ook passend gemaakt moeten worden. Menige hogeschool is al prima uitgerust om de arbeidsmarkt verder te professionaliseren en dat niet alleen voor jonge schoolverlaters, maar ook voor ouderen die al jarenlang praktijkervaring hebben. Het is tijd voor een uitgebalanceerd seniorenbeleid.

 2. kees den blanken op

  Als ik Henk Kamp was zou ik nog even bellen met Ad Melkert over de aanwending van Europese ESF-middelen. De verantwoording achteraf van deze middelen was voor Nedeland een debacle. Het effect was bovendien niet of nauwelijks structureel.