Vijf vragen over het (gratis) ontwikkeladvies voor 45-plussers

0

Eindejaarsverrassing voor medewerkers van 45 jaar en ouder: in 2019 kunnen ze gratis een ‘ontwikkeladvies’ aanvragen. Met een loopbaanadviseur gaan ze dan uitzoeken hoe ze tot hun pensioen verder willen werken. ‘Het lijkt me een (mede)verantwoordelijkheid van HR om ervoor te zorgen dat iedereen dit nieuws meekrijgt’, zegt Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement.

Minister Koolmees maakte op 27 december bekend dat hij de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ uitbreidt. Vorig jaar konden alleen werknemers in specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten er gebruik van maken. De mensen die dat hebben gedaan, waren erg positief. Daarom heeft de minister geregeld dat alle 45-plussers kunnen meedoen. Dit jaar trekt hij 3 miljoen euro extra uit voor de regeling. Er is in totaal 17 miljoen euro beschikbaar.

duurzame inzetbaarheid

Judith Semeijn

‘Ik vind het heuglijk nieuws dat de minister de subsidieregeling openstelt voor 45-plussers in alle beroepen en sectoren’, zegt Judith Semeijn*, hoogleraar duurzaam HRM en bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement (i.s.m. Noloc) bij de Open Universiteit. ‘De volgende stap is dat de leeftijdsgrens wordt losgelaten. Iedereen heeft er baat bij om van tijd tot tijd bewust bezig te zijn met loopbaanontwikkeling.’

1. Wie komen in aanmerking?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45-plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Als ze werkloos zijn of hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, kunnen ze niet deelnemen. Wanneer er een  ontslag- of reorganisatieregeling van kracht is, komen werknemers ook niet in aanmerking.

Judith Semeijn: ‘Het ontwikkeladvies bestaat uit ongeveer vier contactmomenten met een loopbaanprofessional. Dat kan nuttig zijn voor mensen die vastzitten in hun werk of willen nadenken over een volgende stap, binnen of buiten hun organisatie of sector. Maar je kunt zo’n traject ook aangrijpen om eens goed te kijken naar je balans privé-werk. Hoe kun je ervoor zorgen dat je gezond en fit je pensioen haalt?

2. Kunnen leidinggevenden ook meedoen?

Uiteraard komen zij ook in aanmerking voor een traject waarin ze stilstaan bij hun professionele toekomst. Loopbaanprofessionals kunnen tevens subsidie aanvragen voor een training om leidinggevenden te informeren over het ontwikkeladvies. Onder een leidinggevende verstaat het ministerie dat deze persoon functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren van 45 jaar en ouder. Volgens een woordvoerster kan de training gaan over onderwerpen zoals:

  • Het belang, de bedoeling en vorm van een ontwikkeladviestraject.
  • De manier waarop een leidinggevende een werkende hierbij kan begeleiden, informeren en faciliteren.
  • Belemmeringen die werknemers kunnen hebben en hoe hier als leidinggevende mee om te gaan.
  • De ontwikkelingen in de branche en op de arbeidsmarkt, zodat de leidinggevende de werkende hierover kan informeren.
  • Gesprekstechnieken en vaardigheden om een werkende te begeleiden in het zetten van vervolgstappen na een ontwikkeladviestraject.

De training kan zowel individueel als in groepsvorm worden gegeven, in het laatste geval aan minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden tegelijk. Dat kan in één sessie of in meerdere sessies gebeuren, maar de training moet in totaal minimaal drie uur duren.

3. Wat kost een ontwikkeladvies?

Loopbaanadviseurs kunnen per ontwikkeladvies voor werknemers 600 euro subsidie aanvragen. De subsidie voor een eenmalige individuele training voor leidinggevenden bedraagt 300 euro en voor groepstrainingen 900 euro. De financiering werkt in beide gevallen hetzelfde: een medewerker of leidinggevende kan contact zoeken met een loopbaanadviseur. Die vraagt de subsidie aan en rondt de administratie af.

Judith Semeijn: ‘Ik vind dit een punt van aandacht, want de loopbaanprofessionals moeten hier veel extra werk voor doen. Zij juichen de regeling toe, maar ze krijgen er administratieve rompslomp bij. Ik hoor dat van loopbaanprofessionals die vorig jaar ook al met deze regeling hebben gewerkt. Natuurlijk moet alles verantwoord en geborgd worden. Maar ik zou het ministerie willen adviseren de administratie voor de trainingen aan leidinggevenden bij de organisaties te leggen die daar baat bij hebben. Dat lijkt me een eerlijke taakverdeling.’

4. Wat kan HR hierin betekenen?

Judith Semeijn: ‘HR kan 45-plussers attent maken op de nieuwe regeling, via intranet en andere kanalen. Vaak werken organisaties al samen met loopbaanbureaus of individuele loopbaanprofessionals die passen bij hun sector of de vragen van hun medewerkers. Sommigen willen vrij zijn in hun keus, anderen vinden het juist wel makkelijk als ze twee of drie mogelijkheden voorgeschoteld krijgen. HR kan dan vast een voorselectie doen.’

5. Zal de subsidiepot snel op raken?

‘We hopen zo veel mogelijk mensen te helpen’, zegt de woordvoerster van het ministerie. ‘Met deze subsidie kunnen ruim 25 duizend mensen een ontwikkeladvies krijgen. Dat aantal is voorlopig nog niet in zicht.’

Judith Semeijn: ‘Ik hoop dat de pot eind dit jaar leeg is. Het zou zonde zijn als organisaties er niet optimaal gebruik van maken. Voor de loopbaanprofessionals en HR levert het wel extra werk op, maar daar staat tegenover dat medewerkers in beweging komen. Misschien gaan ze buiten de deur solliciteren of een extra training volgen. We leren er allemaal van.’

De regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.

Meer over duurzame inzetbaarheid

Whitepapers:

Webinar:

Iedere HR-professional wil trotse medewerkers in zijn of haar organisatie. Maar hoe zorg je dat werknemers die trots kunnen ervaren? En welke gevolgen hebben werktrots en werkschaamte voor duurzame inzetbaarheid?

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.