Vakbekwaamheid staat vaker op agenda brancheorganisaties

1

De vakbekwaamheid van medewerkers is de primaire zorg van werkgever en werknemer zèlf, maar de branchevereniging kan daarin ook een rol spelen. Steeds vaker nemen brancheorganisaties die rol ook op zich.

Dat schrijven CINOP-consultants Barbara Marcelis en Margriet Snellen in de publicatie Vakbekwaamheid: een palet aan mogelijkheden. Daarvoor interviewden ze 9 brancheorganisaties.

Vakbekwaamheid
Steeds meer brancheorganisaties komen volgens de auteurs in beweging om vakbekwaamheid in de branche te behouden en te verbeteren. De inzet is om op korte en langere termijn te beschikken over voldoende, kwalitatief goede en duurzaam inzetbare medewerkers.
Vakbekwaamheid kan alleen worden bereikt als mensen hun vak actief bijhouden door het oefenen van vaardigheden, het opdoen en toepassen van nieuwe kennis en het leren over nieuwe productieprocessen en dienstverlening. Het appèl vanuit beleidsmakers is groot, maar uiteindelijk moet het op de werkvloer gebeuren in de arbeidsrelatie van werkgever en werknemer.

Aanbod
Een van de belangrijke onderwerpen die branchebreed wordt opgepakt, is scholing. Volgens Barbara Marcelis kunnen brancheorganisaties verschillende diensten aanbieden: ‘Welke diensten aan werkgevers worden aangeboden, hangt bijvoorbeeld af van de grootte van de bedrijven in de sector. Zijn dat allemaal eenpitters, of organisaties met duizenden werknemers? Met de vragen waar werkgevers mee zitten, gaan brancheorganisaties aan de slag.’

Scholing en opleiding
In sommige sectoren bieden brancheorganisaties zelf opleidingen en cursussen aan. Soms ook wordt alleen advies op maat gegeven aan bedrijven die een scholingsvraag hebben. Ten slotte kunnen brancheorganisaties een rol spelen in de inhoud van basisopleidingen. Zo kunnen werkgevers invloed uitoefenen welke competenties tijdens het reguliere onderwijs worden aangeleerd.
Een voorbeeld hiervan is de branchevereniging voor apothekersassistenten. Die hebben een uitvoeringsorgaan dat de opleidingen verzorgt. ‘Eens per tien jaar wordt het beroepscompetentieprofiel opnieuw vastgesteld, en soms zie je dat er door ontwikkelingen in het vakgebied andere competenties worden gevraagd. Dan kan het profiel voor het reguliere onderwijs worden aangepast, en een scholingstraject voor zittende medewerkers worden gestart.’

Voldoende mensen
De brancheorganisatie kan daarnaast vaak een rol betekenen in de instroom van voldoende nieuwe mensen en personeelsplanning. ‘Je kunt op korte termijn per bedrijf kijken wat je instroom, doorstroom en uitstroom is, maar op langere termijn wordt dat lastiger. Een branchevereniging kan makkelijker kijken hoe het zit met de beschikbaarheid van personeel en daar iets mee doen.’
Zo is er de laatste jaren campagne gevoerd om meer mensen de techniek in te krijgen. De brancheorganisaties in deze sector zetten met campagnes fors in om de populariteit en daarmee de instroom en behoud van technisch talent te vergroten.

Borgen van vakbekwaamheid
Bij het aantonen en stimuleren van vakbekwaamheid, kunnen brancheverenigingen een rol spelen waar en hoe hoog de lat wordt gelegd. ‘De branchevereniging van pedicures heeft bijvoorbeeld kwaliteitscriteria voor opleiders opgesteld en alleen opleiders die hieraan voldoen worden vermeld  op de website  Dat geeft inzicht en helderheid over de kwaliteit van die opleidingen aan werkgevers en werknemers.’

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Antony Fokker RAE op

    Hebben we het hier over branche-organisaties of beroepsverenigingen. Het onderscheid lijkt subtiel, maar er is een groot (belangen-)verschil. Kennis en arbeid zijn persoonsgebonden en vele beroepsverenigingen weten dat drommels goed!