‘Tevredenheidsonderzoek heeft voorspellende waarde’

0

‘Medewerkertevredenheidsonderzoeken stimuleren de afschuifcultuur’. Met deze stelling gooide organisatieadviseur Simon van der Veer onlangs een steen in de vijver. Zijn twee columns op Managementsite roepen veel reacties op. Ook een HR-onderzoeker mengt zich in de discussie. ‘Wij ontdekten dat de medewerkers die uitvielen met een burn-out de vragenlijst een jaar eerder afwijkend hadden ingevuld.’

Zelfstandig organisatieadviseur Simon van der Veer krijgt nog steeds veel reacties op zijn eerste column die eind mei op het onlineplatform Managementsite verscheen. Hij zet daarin kanttekeningen bij de effectiviteit van anonieme tevredenheidsonderzoeken. Gissen is missen, schrijft hij, omdat de nuance en de context ontbreken.

‘Beste directeur, manager en (HR) adviseur, mag ik u een advies geven?

  • Stop met de anonieme onderzoeken naar tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, want je verspilt kostbare tijd, energie en geld. Je stimuleert de ‘afschuifcultuur’.
  • En als je het toch doet: stel actieve vragen en maak het niet anoniem, zodat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun aandeel in de huidige situatie en je een ‘cultuur’ stimuleert van in openheid samen leren en verbeteren.’

Werkdruk

In de Volkskrant van 21 juni neemt hoogleraar Strategisch Human Resource Management Paul Boselie van Universiteit Utrecht het op voor het tevredenheidsonderzoek. Volgens hem zijn de vragen actueler dan ooit, omdat ze ook gaan over betrokkenheid, werkdruk, bevlogenheid en stress. ‘Stel dat een afdeling in een ziekenhuis hoog scoort op loyaliteit, maar ook op werkdruk. Dan is dat een signaal dat er kans is op ziekteverzuim en burn-out, omdat medewerkers minder letten op hun gezondheid. Leidinggevenden moeten daar voortdurend alert op zijn. De onderzoeken helpen daarbij.’

Paul Boselie vindt het verbazingwekkend hoe weinig organisaties met de uitkomsten doen. ‘Ze zouden er hun succes of falen beter door kunnen verklaren.’ Daar pleit Kevin Caris ook voor in de LinkedIn-groep van XpertHR Actueel. Volgens de Limburgse HR-student daalt de motivatie om mee te doen als er te weinig met de resultaten gebeurt. ‘Gebruik de sterke punten om je doelen te bereiken en zoek samen met de medewerkers naar oplossingen om de verbeterpunten te realiseren.’

OR

Hier ligt ook een taak voor de ondernemingsraad, vindt zelfstandig HR-onderzoeker Johan Huizing die onder meer de kwaliteitszorg bij de Nederlandse Politie heeft doorgelicht. ‘Maar de OR moet die rol wel pakken.’ Huizing vindt dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek niet zozeer een instrument hoeft te zijn van het management, maar vooral van de medewerkers zelf. ‘Het moet hen helpen om het werk niet alleen beter te maken, maar vooral om het betrokkener en gemotiveerder uit te voeren.’ Volgens Huizing kan een team het management helpen meer uit de enquêtes te halen. HR zou daar deel van moeten uitmaken.

Nog één advies van Huizing: laat data-analisten met de onderzoeksgegevens risicoprofielen voor verzuimuitval berekenen. ‘Wij ontdekten dat de medewerkers met een burn-out precies een jaar daarvoor de vragenlijst op een bijzonder afwijkende manier hadden ingevuld. Het profiel van deze groep bleek een voorspellende werking te hebben. Dit biedt interessante mogelijkheden om met een grotere precisie preventieve maatregelen aan te bieden aan de medewerkers met de hoogste risico’s op langdurig verzuim.’

In een reactie laat Simon van der Veer weten dat hij zijn columns heeft geschreven, omdat hij zich verbaasde over de reacties op de tevredenheidsonderzoeken. ‘Het gros ondergaat ze gelaten of wordt er moedeloos van. Men gelooft er niet meer in, omdat follow-up vaak ontbreekt en er te weinig verbetering uit voortkomt. Een jaarlijkse rituele dans.’ Bij HR pleit hij ervoor de onderzoeken niet ‘top-down’ uit te zetten. ‘Welke cultuur en open dialoog wil je in jouw bedrijf stimuleren en welke maatregelen zijn dan effectief? Wees kritisch.’

Ook lezen: Medewerkertevredenheidsonderzoek 2.0

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.