RWS: vitaal en goed inzetbaar in elke levensfase

0

Met het ontwikkeltraject ‘Sterk in je werk! In elke levensfase’ wil Rijkswaterstaat (RWS) ervoor zorgen dat de match tussen de ambitieuze doelen van de organisatie en de behoeften van individuele medewerkers optimaal blijft. Patricia van Wezel, senior adviseur HRM en organisatieontwikkeling, legt uit hoe ze dat bij RWS aanpakken.

Rijkswaterstaat is continu in beweging, waardoor de eisen die worden gesteld aan medewerkers in de loop der tijd veranderen. Maar ook de behoeften, drijfveren en ontwikkelwensen van medewerkers kunnen in elke levens- en loopbaanfase veranderen. Hoe zorg je er dan voor dat iedere medewerker optimaal functioneert? Van Wezel: ‘ Door levensfasegericht te werken, willen we bereiken dat alle medewerkers, van starter tot senior goed inzetbaar blijven. Binnen RWS onderscheiden we vier verschillende levensfasen (de 4 S’ en): Starter, Spitsuur, Stabilisatie en Senior. Ieder heeft iets anders te bieden en iets anders nodig van de organisatie om optimaal te functioneren. De verschillende levensfasen vullen elkaar heel goed aan in het behalen van resultaten. Door deze integrale aanpak versterkt de verbinding en groeit het begrip en respect voor elkaar.’

Interactieve bijeenkomsten

Het traject ‘ Sterk in je werk!’ biedt interactieve bijeenkomsten aan. Hoe gaat dat in zijn werk? ‘ Voor leidinggevenden organiseren we een dagdeel. Daarin ontvangen zij onder andere handreikingen over levensfasegericht managen. Bijvoorbeeld hoe ze dit thema aan de orde kunnen stellen in de functioneringsgesprekken. Ook krijgen ze handvatten aangereikt hoe ze medewerkers kunnen ondersteunen bij het werken aan hun eigen inzetbaarheid. De bijeenkomsten voor medewerkers beslaan in totaal 2,5 dagdeel. Tijdens workshops gaan ze aan de slag met vragen als  Wat vind ik belangrijk in deze levensfase? en  Waar ben ik goed in en hoe/waar kan ik dat binnen of buiten Rijkswaterstaat inzetten? . Tijdens de bijeenkomsten komen ook vragen aan de orde als  Hoe kan ik zelf invloed uitoefenen op de toekomst van mijn werk/loopbaan? en  Hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en mijn andere ambities en wensen? ’

Persoonlijke routekaart

Tussen de bijeenkomsten door werken de medewerkers aan hun eigen persoonlijke routekaart. Die geeft aan welke doelen zij willen bereiken en welke weg ze tot dan toe hebben afgelegd. De medewerkers presenteren hun persoonlijke actieplan op de slotbijeenkomst. Daarnaast vindt aan het eind van de bijeenkomst een dialoog met het management plaats waarin ze van gedachten wisselen over de verschillende levensfasen en aanbevelingen aan hun eigen management geven. Maar daar laten we het niet bij, legt Patricia uit. ‘ Na een half jaar wordt er een borgingsbijeenkomst georganiseerd waarin de deelnemers met elkaar bespreken wat er van hun plan terecht is gekomen: welke stappen ze al gezet hebben, welke ze nog willen zetten en wat ze daar voor nodig hebben.’

Intranetsite

‘ Sterk in je werk’ beschikt ook over een intranetsite. Hier vinden medewerkers per levensfase informatie over hoe ze kunnen werken aan hun ambities, over de ideale werkomgeving en hun inzetbaarheid. Op de intranetsite treffen ze ook oefeningen aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Ten slotte zijn er ook praktijkervaringen over levensfasegericht werken te vinden evenals succesverhalen, want die zijn er volgens Patricia van Wezel genoeg.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.