Reductie van stress met breintraining

0

Door oefening van het brein kan stress worden gereduceerd en de productiviteit verhoogd.

In de Verenigde Staten maakt een toenemend aantal werkgevers gebruik van programma’s om de gezondheid van de hersenen te verbeteren, zodat medewerkers minder stress ervaren en verzuimkosten dalen.

Een onderzoeksbureau voorspelt dat het over vijf tot acht jaar heel gewoon is om structureel aan de gezondheid van hersenen te werken.

Bij de gezondheid van hersenen gaat het niet alleen over ziekte, depressie of angsten. Het gaat erom dat medewerkers hun capaciteiten maximaal benutten. Dat zij zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en zich lekker voelen in hun functie. Medewerkers nemen dan betere beslissingen en zijn productiever.

Een gestreste medewerker neemt slechte(re) beslissingen. Maar als diezelfde medewerker in staat is om het stresspeil te meten en daarop actie te ondernemen om een optimale mentale staat te bereiken, dan is deze medewerker waarschijnlijk creatiever en in staat om betere beslissingen te nemen.

Werkgevers zien in toenemende mate het voordeel van gezondheidprogramma’s voor het brein. Het verzuim en presenteisme (wel aanwezig zijn, maar niet productief) worden teruggedrongen en de medewerkertevredenheid stijgt.

Er zijn twee beschikbare technieken waarop programma’s ter verbetering van de gezondheid van het brein worden gebaseerd:

  • software: applicaties waartoe gebruikers toegang hebben via hun pc of mobiele telefoon. Deze applicaties zijn ontworpen om neurocognitieve functies te bewaken, te evalueren, te verbeteren of te herstellen. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld een online assessment doen en op basis daarvan een gerichte breintraining volgen die de gezondheid van hun hersenen verbetert en hen productiever maakt.
  • biometrie: toepassingen die een fysiologische reactie, gekoppeld aan neurocognitieve resultaten, vooral hartslagvariabiliteit en elektro-encefalografie (EEG), meten. Medewerkers monitoren bijvoorbeeld veranderingen in hun hartslag, gekoppeld aan een programma om te bepalen of ze veel stress ervaren. Ze kunnen dan oefeningen doen of ‘spelletjes’ die hen helpen te leren omgaan met stress.

“Brain health” advies

Alvaro Fernandez, co-auteur van het boek How to Invest in Your Brain to Maximize Mental Performance for Life, geeft de volgende tips voor HR-professionals:

Zet een pilotprogramma op. Test het eerst eens uit. Fernandez adviseert een pilot met een groep managers alvorens het uit te rollen over de hele organisatie. Managers hebben dagelijks te maken met stress en informatie-overload en profiteren direct van een dergelijk programma. Daar komt bij dat ze de voordelen van een dergelijk programma zelf ervaren. Daarmee wordt draagvlak gecreëerd voor de uitrol van een mentaal gezondheidsprogramma over de hele organisatie.

Selecteer een leverancier van brain health applicaties zorgvuldig. Vraag om bewijsvoering. Kijk of de leverancier ervaring heeft met organisaties die op jouw organisatie (qua branche en omvang) lijken.

Geef medewerkers de gelegenheid om te oefenen. Net zoals atleten moeten trainen om beter te worden, moeten medewerkers hun brein trainen om maximaal rendement te halen uit het breintrainingsprogramma. Volgens Fernandez moeten trainingsprogramma’s de eerste vier tot 5 weken intensief zijn. Gedurende deze periode moeten medewerkers twee tot drie keer per week tot 30 minuten aan de gezondheid van hun brein werken, zodat ze zich deze nieuwe vaardigheden echt eigen maken. Daarna moeten iedere 2 maanden herhalingsoefeningen gedaan worden.

Dit artikel over werken aan de gezondheid van het brein is te vinden op HR.BLR.com

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één in Nederland. Herken en voorkom stress. Kom op 18 november naar het congres Aanpak Werkstress.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.