Oorzaken en gevolgen van werkstress

2

Werkstress is lange tijd in de doofpot gestopt. In het bedrijfsleven was het taboe want stress was daar iets voor zwakke mensen . Dat beeld is veranderd. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van werkstress?

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar werkstress. Het blijkt dat 90 procent van de werknemers wel eens stress ervaart.
Wat is werkstress?

Mensen ervaren stress door externe druk die er op ze wordt uitgevoerd. Daardoor ontstaat er spanning en het lichaam reageert daar zo adequaat mogelijk op. Maar als stress langdurig of te vaak optreedt, wordt de gezonde stressreactie ongezond. Ons lichaam kan niet blijvend reageren op situaties die stress veroorzaken. De energie en de reserves van het lichaam raken uitgeput en de weerstand breekt. Stress in of door de werksituatie noemen we  werkstress.

Oorzaken
De oorzaken van werkstress hebben te maken met werkstressoren die de zwaarte van het werk bepalen. Werkstress treedt bijvoorbeeld op als de eisen en kenmerken van de werksituatie en de capaciteiten en behoeften van medewerkers slecht op elkaar zijn afgestemd. De inhoud van het werk en de manier waarop iemand het werk moet uitvoeren is een van die werkstressoren. Een andere is ar­beids­omstan­dighe­den:  in welke situatie moet iemand werken. Arbeids­ver­houdingen is er ook een: sfeer, col­legialiteit en invloed. Belo­ning, perspec­tieven en werktijd re­ge­ling vallen onder de werkstressor arbeids­voor­waarden.

Arbeidsomstandigheden

fysiek belastende factoren: langdurige of zware belasting (bijvoorbeeld zware lasten tillen)omgevingsfactoren: blootstelling aan geluid en aan chemische stoffenpsychosociaal belastende factoren:  werkdruk,  pesten op het werk, werkzekerheid

Gevolgen
Het gevolg van werkstress is dat je productiviteit, mo­ti­vatie en weerbaarheid vermin­deren. Je hebt het gevoel dat je het werk nog net of net niet aankunt. Wanneer je ook nog eens last krijgt van lichame­lijke en psychische klachten, is de kans groot dat je je ziek meldt. Werkstress heeft niet alleen gevolgen voor de medewerker. Het heeft ook effect op de organisatie en kan de bedrijfsdoelstellingen “in gevaar” brengen. De gevolgen van werkstress verschillen per afdeling of functie.
Gevolgen zijn bijvoorbeeld:

 • ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheidverloop onder medewerkers
 • slechter functioneren van medewerkersconflicten op de werkvloer
 • een slechte werksfeerverminderde productie
 • kwaliteitverminderde slagvaardigheid van het bedrijf

Is werkstress altijd slecht?

Medewerkers presteren goed in een stimulerende en uitdagende omgeving waarin de werklast past bij hun kennis en capaciteiten. Een bepaalde mate van spanning en uitdaging is dus nodig om optimaal te kunnen presteren. Maar wanneer de werkdruk langdurig te hoog is, ontstaat er een negatief effect. Dit is ook het geval als de capaciteit van medewerkers onvoldoende benut wordt en als ze zich onvoldoende gewaardeerd voelen. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen belasting die leidt tot efficiënt en productief gedrag en belasting die leidt tot verminderd welzijn en verhoogde gezondheidsrisico’s.

Lees ook:
Ziekteverzuim door stress fors gestegen en Reductie van stress met breintraining

Inzet op Maat

Werkstress en hoe het te beperken is een van de vele onderwerpen die aan bod komen tijdens het gratis toegankelijke vakevent voor HR Professionals ‘Inzet op Maat‘. Een driedaags evenement (4, 5 en 6 november) met een keur aan presentaties en workshops over alles wat met duurzame inzetbaarheid te maken heeft. Wie zich nu registreert heeft gratis toegang.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Tenno G. Bloos op

  Werkstress kan evengoed ontstaan door onderbelasting.
  Ik ben daar in 2001 op afgestudeerd.”Elk Mens heeft een grens’
  Bij onderbelasting kan je dan b.v. denken aan:
  1 te weinig werk gedurende de werkdag
  2 werken beneden het (opleiding) niveau
  3 langdurig routinematig werk
  4 combinaties van bovenstaande.

 2. Werkstress kent vele vormen en gevolgen. Kan inderdaad ook door onderbelasting komen. Opvallend is echter dat het een probleem is in vrijwel alle Europese landen, zie de Europese campagne gezond werk is werk zonder stress. In het boek Het Werkstressalfabet bieden we een mooi inzicht in deze vele vormen, gevolgen en geven we tips om er mee om te gaan. Kijk op http://www.dealfabetboeken.nl