Ook werknemer verantwoordelijk voor gezondheid

2

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat werknemer en werkgever samen verantwoordelijk zijn voor gezondheid. Dat liet hij de Tweede Kamer weten in een brief.

Gezondheid is een van de thema’s van duurzame inzetbaarheid. Het arbobeleid is een van de onderwerpen waar een ondernemingsraad zich mee bezighoudt. De or heeft namelijk instemmingsrecht over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot arbeid en ziekteverzuim.

Arbozorg

In de praktijk zijn er situaties waarin mensen gezondheidsschade oplopen door het werk en waarin goede arbozorg niet altijd snel beschikbaar is. Asscher vindt dat werkgevers en werknemers hier een eigen verantwoordelijkheid hebben. Asscher gaat ervan uit dat werkgevers zorgen voor goede arbozorg. Bijvoorbeeld door arbocontracten af te sluiten met arbodienstverleners.

Beroepsziekten

Asscher geeft aan dat werkgevers aandacht moeten hebben voor de preventie en het melden van beroepsziekten. Dit betekent dat werkgevers beroepsziekten moeten vaststellen, melden, registreren en analyseren. Dit helpt om het inzicht te vergroten in de oorzaken en risico’s in het werk en de relatie tussen werk en gezondheid. Deze gegevens kun je gebruiken om een RI&E te maken.

Lees ook: ‘Neem gezonde levensstijl in cao op

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Ad de Beer op

  Het wordt weer eens totaal uit zijn verband gerukt zoals zo vaak met deze onderwerpen. Het plaatje alleen al!
  Als werkgever zorg je dat de aard van de werkzaamheden, de hulpmiddelen, de gebouwen, zeg maar de werkomgeving de kans op gezondheidsklachten minimaliseert. Zo introduceerden wij een warming up aan het begin van de shift om de spieren los te maken en zorgden we voor fysiotherapie. Zorgen dat medewerkers takenpakket hebben dat past bij hun competenties om stress (en understress) te voorkomen.
  Maar het betuttelen van eetgewoontes, blijven zeuren over BMI, radijs en sla in de kantine, dat grijpt in in de persoonlijke levenssfeer van mensen en daar blijf je af als bedrijf.
  Er is al genoeg te doen als we weten dat 70% van de werkende beroepsbevolking hun takenpakket niet vind passen!

 2. Ik ben blij met de extra aandacht die Asscher vraagt voor melden en preventie van beroepsziekten.
  Ik weet echter niet hoe de minister denkt dat werkgever dit moet realiseren? Mogelijk staat dat in de volledige brief van Asscher wel vermeld?

  Het vaststellen van een ziekte is alleen door een arts mogelijk/toegestaan. Het vaststellen van een beroepsziekte kan alleen een bedrijfsarts, de medisch specialist in arbeid en gezondheid.
  Daarvoor is goede toegang tot de bedrijfsarts voor de beroepsbevolking en voldoende toegang tot en contact met het bedrijf door de bedrijfsarts van essentieel belang.
  Verder valt het registreren van gezondheidsgegevens onder het medisch beroepsgeheim en overige privacywetgeving. Werkgever mag medische gegevens van medewerkers niet zelf registreren. Alleen met nadrukkelijke toestemming van betreffende werknemer mag de bedrijfsarts de werkgever over een beroepsziekte bij een medewerker informeren. Helaas voelt niet elke werknemer zich (sociaal) veilig genoeg op het werk om hiermee in te stemmen.
  Maar ook zonder meldingen van beroepsziekten blijft werkgever altijd verantwoordelijk voor preventie van beroepsziekten en aansprakelijk voor het optreden ervan. Goede werkgevers weten dat natuurlijk al lang en organiseren goede arbeidsomstandigheden en een adequate arbozorg met vrije toegang van de bedrijfsarts voor hun medewerkers.
  Het werkt twee kanten op: gezonde werknemers èn een gezond bedrijf.