Met dank aan de ESF-regeling duurzame inzetbaarheid

1

Op 19 oktober 2015 wordt voor de tweede keer de aanvraagtermijn geopend voor subsidie in het kader van de ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid. Minister Asscher stelt 22 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar om mensen langer en productief aan het werk te houden. Gebruikmakend van de eerste regeling nam Veolia Transport Nederland deel aan een vitaliteitsproject van Sociaal Fonds Taxi, het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche. Wat leverde dat op, was de subsidie essentieel voor de doorgang ervan en hoe duurzaam was het project zelf?

Met de stijging van de AOW-leeftijd groeit ook de zorg van werkgevers rondom het vitaal en gemotiveerd houden van hun werknemers. Het is een belangrijke driver om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Zo ook voor Veolia Transport Nederland. De personenvervoerder nam met ruim 600 medewerkers deel aan een vitaliteitsproject met als doel een bewustwordingsproces op gang te brengen, vertelt Michael Manniën, HR-projectmanager bij Veolia. “Er was altijd een soort drempel om over duurzame inzetbaarheid te beginnen. Dat wilden we doorbreken. En ook wilden we bewustzijn creëren van ieders eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het mooie vind ik dan ook dat medewerkers in eigen tijd en op eigen initiatief deelgenomen hebben aan dit project.’

Kennis en expertise

Na het succesvol afronden van een kleinschalige pilot, was de tijd daar om duurzame inzetbaarheid breder uit te rollen over de organisatie. “Een grote stap die een stuk gemakkelijker te zetten was door de ESF-subsidie”, vertelt Manniën. Daarmee werd extern expertise ingehuurd in de persoon van Hans Spanjers van het Vitaliteit Centrum. “Het is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar soms heb je vreemde ogen nodig om dit soort trajecten voor elkaar te krijgen. En mankracht. De gemiddelde manager heeft al heel wat bordjes in de lucht te houden, en dan moet hij of zij zich ook nog eens gaan verdiepen in duurzame inzetbaarheid. De ESF-regeling is erop gericht externe consultants in huis te halen die met hun actuele kennis en expertise organisaties veel beter kunnen adviseren en helpen. Dat is precies wat duurzame inzetbaarheid nodig heeft.’

Lekker in je vel

Het vitaliteitsproject bij Veolia nam een halfjaar in beslag. “Wil je echt tot gedragsverandering komen, dan moet je minimaal vier tot zes maanden mensen begeleiden en helpen. Dan ontstaat er een intrinsieke motivatie om je energieniveau op een hoger peil te houden”, vertelt Spanjers. Het halfjaar werd onder andere gevuld door een healthcheck vooraf (nulmeting) en achteraf, meerdere workshops en coachingsgesprekken.

Gevraagd naar het resultaat van het vitaliteitsproject, antwoord Michael Manniën dat het de motivatie en saamhorigheid binnen vestigingen op een positieve manier heeft beïnvloed. “De duurzaamheidsgedachte heeft niet alleen te maken met het eten van die gezonde appel of peer. Lekkerder in je vel gaan zitten, daar gaat het om. Dat je je verhaal ook bij een collega kwijt kunt, dat je wéét wie je collega’s zijn en hoe je op een praktische manier doelen voor jezelf en je collega’s na kunt streven.”

Duurzaam resultaat
Maar zijn die resultaten zelf ook duurzaam? Oftewel, hoe is het een halfjaar na de beëindiging van het project gesteld met de vitaliteit van de medewerkers? Volgens Manniën is de aandacht voor duurzame inzetbaarheid wel wat weggezakt na beëindiging van het project. “Je moet er continu bovenop zitten. Om vitaliteit duurzaam te verankeren binnen Veolia, is het onderwerp geïntegreerd in de scholing die alle buschauffeurs eens in de vijf jaar verplicht moeten volgen.”

Hans Spanjers maakt zich niet zo druk om het wegebben van de aandacht. Hij stelt dat je dat kunt ondervangen door één of twee keer per jaar iets te organiseren waardoor duurzame inzetbaarheid weer onder de aandacht wordt gebracht. Belangrijker voor het duurzame karakter van vitaliteit is volgens hem de gedragsverandering die deelnemers aan het project hebben doorgemaakt. “Als je hebt ervaren dat je voelbaar meer energie hebt als je water drinkt, als je op tijd naar bed gaat en als je eiwitten in plaats van koolhydraten eet, dan weet je bij een terugval aan welke knoppen je moet draaien om weer aan jezelf te gaan werken.”

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie