Manifest met tips voor duurzaam werken

0

Hoe gaan we aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Het blijft voor veel HR-professionals een uitdaging. Om bij te dragen aan de verandering is er een manifest met tips opgesteld.

Het manifest is het initiatief van adviesbureau Factor Vijf van Aukje Nauta en Christel van de Ven en adviesbureau SBI Formaat. Het manifest stelden zij op in samenwerking met ruim 90 medewerkers met uiteenlopende achtergronden en rollen: van vakbond en werkgeversorganisatie tot loopbaanadviseur en HR-directeur. Zij schrijven in het manifest: ‘Te veel mensen staan stil in hun werk, of aan de kant van de arbeidsmarkt. Een groeiende groep mensen kan ontwikkelingen als digitalisering en flexibilisering van werk en de opschuivende AOW-leeftijd niet bijbenen. Dit kan zo niet langer.’

Gratis onderwijs en basisinkomen

Volgens de auteurs van het manifest heeft de lage inzetbaarheid verschillende oorzaken. Deels ligt dit aan mensen zelf. Maar voor een groot deel ligt het aan de inrichting van werk, organisaties en onze samenleving. Die moet ander worden ingericht. Bijvoorbeeld door onderwijs gratis te maken zodat een leven lang leren voor iedereen beschikbaar is. Of door lokale overheden de ruimte te geven om te experimenteren met een basisinkomen.

Doe experimenten

Aukje Nauta is één van de initiatiefnemers. ‘Heb als HR het lef om andersoortige oplossingen te bedenken. Doe experimenten! Geef mensen bijvoorbeeld eens een contract voor vijf jaar. Dat geeft mensen voldoende zekerheid om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen sluiten, maar is een voldoende prikkel om te blijven leren en ontwikkelen. Op dit moment houden we de arbeidsmarkt verstopt. HR moet erover nadenken en een bijdrage leveren aan een oplossing. Wacht niet tot dit soort initiatieven vanuit de overheid komen, experimenteer zelf.’
Lees het interview met Aukje Nauta >>>

Meer weten over het Manifest duurzaam werken of ook inspirerende tips om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Kijk hier.

Lees meer over:

Over Auteur