HRM ers twijfelen aan huidig personeel

1

Eén op de drie HR-managers in de publieke sector twijfelt aan de capaciteiten van het huidige personeelsbestand. Dat blijkt uit onderzoek van Driessen HRM en TNS Nipo.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 300 HRM’ers en 500 werkenden met als onderwerp de match en mismatch van mens en werk in de publieke sector.
1 op 3 twijfelt aan capaciteit personeel

HRM-professionals moeten de laatste jaren rekening houden met allerlei ontwikkelingen zoals bezuinigingen, reorganisaties en veranderende takenpakketten. Er wordt daardoor veel, en volgens een derde van de ondervraagden te veel, gevraagd van het huidige personeelsbestand. 33% van de ondervraagde HRM’ers twijfelt aan de capaciteiten van het huidige personeelsbestand of ziet daar een tekort in. Een kleine 10% geeft zelfs aan dat zij zeker niet de juiste mensen in dienst hebben om de doelen te bereiken.

Geschikte mensen vinden
Het vinden van de juiste nieuwe medewerkers blijkt soms een lastige opgave volgens ruim 20% van alle ondervraagde HRM’ers. Binnen de overheid is dat percentage met 29% relatief gezien het hoogst. Binnen het onderwijs ervaart slechts 15% een probleem bij het vinden van geschikt personeel.

Baanvast
Het vinden van geschikte mensen in de publieke sector wordt niet eenvoudiger gemaakt doordat werkenden in de publieke sector zeer ‘baanvast’ zijn. Het is opvallend om te zien dat, met een score van 45%, relatief weinig mensen aangeven dat zij wel open staan voor een nieuwe baan, maar niet actief op zoek zijn.

Ter vergelijking, in de commerciële sector is het percentage dat open staat voor een nieuwe baan rond de 80%. Het percentage medewerkers in de publieke sector dat echt actief op zoek is naar een nieuwe baan is met 9% erg laag. Die lage doorstroom belemmert het vinden van geschikt personeel, concluderen de onderzoekers.

Bron: TNS Nipo/ Driessen HRM

Lees ook: Werkgevers positiever over aannemen personeel en Kenniskloof werknemers groeit

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. Opvallend zo’n uitslag, zet daar toch de nodige vraagtekens bij. Ik vraag me af, of de HRM-er wel echt goed zicht heet op wat medewerkers in hun mars hebben, de verborgen en nog onbenutte talenten. Ik zie dat ook terug in de strategische personeelsplanning trajecten die we doen (waar we de medewerker t.o.v. de meeste aanbieders van SPP WEL betrekken in het proces), waar de nodige talenten zichtbaar worden, waar men geen zicht op had. Zoals prof. v.d. Sluis terecht zegt, iedereen heeft talent, maar wat doet men er mee? En daar vul ik dan op aan, wat kan en mag men er mee?.

    Dus HRM verdiep je in de verborgen talenten en ambities en ga daar mee aan de slag, zoals o.a. gemeente Moerdijk heeft gedaan.
    Peter Dona, mede eigenaar Donysium BV