Hoogleraar Vitaliteitmanagement benoemd

0

Met ingang van 1 april 2010 is dr. Tinka van Vuuren aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement.

Deze leerstoel bij de faculteit Managementwetenschappen wordt gefinancierd door Loyalis NV. Vitaliteitmanagement behelst alle activiteiten van organisaties om hun medewerkers vitaal te houden zodat ze langer met plezier doorwerken en tijdens hun hele loopbaan optimaal functioneren.

Nieuw specialisme: vitaliteitmanagement

Vitaliteitmanagement is een nieuw specialisme. In Nederland zorgt de vergrijzing van de bevolking en de groeiende schaarste op de arbeidsmarkt ervoor dat de overheid wil stimuleren dat mensen zo lang mogelijk aan het werk blijven. Daarnaast is het denken over arbeid en gezondheid verschoven. Waar het vroeger vooral ging om het voorkomen van ziekte en uitval, gaat het nu om het bevorderen van welzijn, employability en gezondheid.

Niet alleen door gedragsverandering van de medewerker (gezond voedsel in de kantine, bedrijfsfitness), maar ook door nieuwe organisatievormen die recht doen aan de kennis, het initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef bij werknemers. Ook in de Nederlandse wetgeving werkt dit door. Zowel in de wetgeving rond ziekteverzuim als bij arbeidsongeschiktheid ligt de nadruk op activering en duurzame participatie.

Onderwijs en onderzoek

De nieuwe hoogleraar Vitaliteitmanagement zal een bijdrage leveren aan de opleidingen van de Open Universiteit op het gebied van het strategisch human resource management en ze zal samen met een aantal promovendi onderzoek doen naar de effectiviteit van maatregelen op het gebied van vitaliteitmanagement. De aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar de relatie tussen leven lang leren, werkzekerheid, duurzame inzetbaarheid, gezondheid, werkplezier aan de ene kant en het beleid van bedrijven en instellingen aan de andere kant.

Over Tinka van Vuuren

Dr. Tinka van Vuuren (1959) studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze was van 1984 tot 1992 als onderzoeker en docent werkzaam aan de VU (vakgroep Sociale psychologie) en promoveerde er in 1990 met het proefschrift ‘Met ontslag bedreigd. Werknemers in onzekerheid over hun arbeidsplaats bij veranderingen in de organisatie’.

Na achtereenvolgens werkzaam te zijn geweest als adviseur bij het ministerie van VROM en onderzoeker/adviseur bij TNO ging Van Vuuren in 2006 werken bij Loyalis Kennis en Consult als adviseur voor human resource management in de overheid- en onderwijssector. Ze bleef publiceren over onder meer employability en is reviewer voor verschillende (wetenschappelijke) tijdschriften. Tinka Van Vuuren is sinds 2006 voorzitter van de sectie Arbeid & Gezondheid van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.