Hoge Raad stelt grens aan werkgeversaansprakelijkheid

0

De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever niet kan worden verweten dat een ingenieur na werk in de tropen arbeidsongeschikt wordt. De werkgever heeft de noodzakelijke maatregelen tot beperking van de risico’s genomen. Hoe ver gaat de werkgeversaansprakelijkheid?

De situatie

Een ingenieur heeft van 1997 tot 2004 gewerkt voor een bedrijf in de offshore industrie. In zijn beginperiode is de werknemer geïnstrueerd over werken in de tropen. Het bedrijf heeft rond die tijd veel in veiligheid met betrekking tot de offshore-werkzaamheden geïnvesteerd.
De werknemer is uitgezonden naar een platform voor de kust van Gabon. Daar heeft hij verontreinigd water gedronken uit een onverzegelde waterfles, terwijl het algemeen bekend was, dat water, niet afkomstig uit een gesloten fles, van zeer slechte kwaliteit kon zijn. Deze actie  leidde tot een ernstige infectieziekte. Na een korte tijd in Nederland is de werknemer in april 1998 gaan werken op een platform voor de kust van Angola. De stuitende hygiënische situatie op dat platform heeft waarschijnlijk geleid tot een ernstige longinfectie, waarvoor de werknemer in september 1998 is behandeld. Wegens aanhoudende gezondheidsklachten krijgt de werknemer een antibioticakuur en na een allergische reactie op deze kuur is de werknemer sinds eind juli 1999 blijvend arbeidsongeschikt. Medio 2000 is hem een WAO-uitkering toegekend en vanaf 2002 heeft de werkgever geen salaris meer betaald. Per 1 mei 2004 heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst met toestemming van het CWI opgezegd.

De vordering

De werknemer heeft bij de kantonrechter om een vergoeding gevraagd wegens kennelijk onredelijk ontslag en vanwege de letselschade. Deze vorderingen zijn afgewezen.
In hoger beroep tegen die beslissing vordert de werknemer ook nog een misgelopen uitkering uit de collectieve ongevallenverzekering van de werkgever. Het gerechtshof kent de werknemer slechts een vergoeding van € 9.000 toe wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daar neemt de werknemer geen genoegen mee en hij vecht de beslissing aan bij de cassatierechter, de Hoge Raad.

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad verwerpt het beroep van de werknemer en daarmee blijft de uitspraak van het gerechtshof in stand.
De werknemer heeft onvoldoende aangetoond dat de werkgever meer voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. Er was voor schoon water in gesloten en verzegelde flessen gezorgd en de voorlichting was voldoende. De werkgever heeft zijn plicht tot het zorgen voor goede werkomstandigheden niet verzuimd.
De slechte hygiëne op het platform voor de kust van Angola behoefde de werkgever niet de verwachten, oordeelt de Hoge Raad. De werkgever is wel verantwoordelijk voor een propere werkplek maar dat kan niet direct leiden tot de aansprakelijkheid voor letselschade. De werkgever had in deze situatie geen directe zeggenschap over de verblijven en heeft wel meteen actie ondernomen na de klachten.
Met betrekking tot de in het kader van de collectieve ongevallenverzekering gevorderde uitkering, luidt het oordeel dat de onderhavige besmetting niet in de polisvoorwaarden voorkomt.

LJN BN9977
Hoge Raad
Zorgplicht bij arbeidsongeschiktheid
Cassatie
26 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.