Handreiking duurzame inzetbaarheid

0

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een ‘Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers’ gepubliceerd.

De problematiek is inmiddels bekend: steeds meer mensen zullen langer moeten doorwerken omdat de leeftijd waarop je AOW krijgt opschuift naar 67 jaar. Bedrijven moeten dus steeds meer werknemers langer, gezonder en anders laten doorwerken. En ze moeten ook zorgen voor een uitgebalanceerd personeelsbestand, met voldoende instroom van goed geschoolde jongeren.

Tool voor reflectie

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor organisaties die zelfstandig willen werken aan een verbeterde duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Hiermee kan de organisatie zelf invulling geven aan het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid omtrent duurzame inzetbaarheid. In de handreiking worden werkgever en werknemer gestimuleerd en uitgedaagd om samen na te denken over duurzame inzetbaarheid. Relevante stakeholders worden betrokken bij de uitvoering van het (nieuwe) duurzame inzetbaarheidsbeleid. De handreiking bestaat uit diverse onderdelen speciaal voor:

  • directie en ondernemingsraad;
  • leidinggevenden;
  • werknemers;
  • HR- en arbomedewerkers;consulenten Duurzame Inzetbaarheid.

De handreiking en het eerdere rapport kunt u hier downloaden.

Ook aandacht voor jongere werknemers

Voor veel organisaties is het van belang om hun werknemers met kennis en ervaring te behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor de inzetbaarheid van werknemers jonger dan 45 jaar is uit preventief oogpunt zeer relevant voor de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Wie zijn mensen langer en beter wil laten doorwerken, zal daar al aan moeten werken als ze nog jonger zijn.

Verantwoording

De ‘ Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering voor organisaties’ komt voort uit het project ‘ Werken door oudere werknemers’ , dat resulteerde in het rapport ‘ Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken’ . Beide onderzoeksprojecten zijn gefinancierd door Instituut Gak.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.