Gezondheidscheck als instrument voor gezondheidsbeleid

0

De Arbowet verplicht elke werkgever een gezondheidstest aan te bieden aan werknemers.

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat werknemers positief tegenover zo’n gezondheidstest staan. Twee op de drie werknemers staat open voor een jaarlijkse gezondheidscheck.

De gezondheidscheck

De gezondheidscheck is een preventieve test, waarbij gekeken wordt hoe het met de gezondheid van de werknemer gesteld is.

Eenvoudig instrument

Naast de verplichting uit de Arbowet is er voor werkgevers nog een reden om een gezondheidstest aan te bieden. ‘Een gezondheidscheck is een eenvoudig instrument dat de werkgever een algemeen inzicht geeft in de gezondheid van de medewerkers en de risico’s voor verzuim,’ aldus Saskia Nurmohamed, senior adviseur Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis Achmea. ‘Gezamenlijk kunnen werkgevers en werknemers dan gezondheidsdoelen stellen waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Bovendien meet je meteen je inspanningen op het gebied van gezondheidsbeleid. De eerste check is de nulmeting. Na verloop van tijd kun je trends opsporen en zou het aanleiding kunnen zijn om bijvoorbeeld de organisatiecultuur eens onder de loep te nemen.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.