Gezonder personeel levert miljarden op

5

Werkgevers profiteren fors als ze investeren in een betere gezondheid van hun personeel.

Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent scheelt alle bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. Per werknemer komt dat neer op circa 400 euro per jaar. Gezonde werknemers zorgen bovendien voor een hogere productiviteit. Een toename hiervan met 1 procent door duurzaam werken is goed voor 6 miljard euro extra per jaar. Voor een bedrijf met 100 werknemers staat dat gelijk aan een jaarlijkse omzetstijging van 95.000 euro.

Dat blijkt uit een doorrekening van adviesbureau CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Staatssecretaris Paul de Krom zal de resultaten woensdag bekendmaken. Dat gebeurt bij de start van de campagne Duurzame inzetbaarheid. De cijfers wijzen volgens de bewindsman uit dat duurzame inzetbaarheid van personeel winst oplevert.

Het ministerie heeft samen met 100 bedrijven die al ervaring hebben met duurzaam werken, in kaart gebracht hoe ook andere werkgevers hiermee succes kunnen boeken. De ervaringen zijn neergelegd in een manifest dat De Krom naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Betrokken

Daarin staat onder meer dat een Brabantse thuiszorgorganisatie het ziekteverzuim met 5 procent heeft weten terug te dringen door te werken met kleinere teams. De medewerkers zijn daardoor meer betrokken bij hun werk. Een schoonmaakbedrijf wist het ziekteverzuim van 12 naar 4,5 procent te verlagen door onder meer een speciaal spreekuur met een fysiotherapeut. Vorige week werd bekend dat scheepsbouwer IHC Merwede in Sliedrecht – 1 van de 100 bedrijven – stiekeme rokers beboet om de gezondheid van het personeel te bevorderen.

Sociale Zaken wijst erop dat de arbeidsmarkt de komende jaren drastisch verandert door de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt daardoor. Werkgevers zullen dus meer moeten doen om hun personeel te behouden en fit te houden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Jarco Zavrel op

  Het wordt nu eens echt tijd voor bedrijven dat ze serieus aan de slag gaan voor een betere gezondheid van hun werknemers. Uit de vele gedegen onderzoeken van o.a. Stanford University blijkt dat 80 tot 90% van alle ziekten een relatie heeft met stress. Dr. Bruce Lipton zegt dat dat zelfs 95% is. Uit een onderzoek van Mercer blijkt verder dat Nederlandse bedrijven qua stress binnen Europa koploper is. Bij 72 % van de onderzochte bedrijven bleek Stress een van de belangrijkste redenen van ziekteverzuim. Tijd dus om iets aan stressreductie te doen. Heartmath is een van de krachtigste stressreductie methoden, omdat die stress aanpakt waar het begint nl. met chaotische HartRitmeVariatie signalen(HRV) naar het brein samen met negatieve gedachten en emoties. Met als gevolg een belasting van vrijwel alle belangrijke lichaamsfuncties als bloeddruk, immuunsysteem, hormoonstelsel en spijsvertering. Hartcoherentietraining d.m.v. Heartmath (geordende, samenhangende, gebalanceerde HRV signalen naar het brein sturen) is de sleutel voor stressreductie en dus optimale gezondheid, vitaliteit en betere werkprestaties!

 2. Walter Zohlandt op

  Het zou toch zomaar kunnen dat ik hierdoor ook meer werk zou krijgen als care manager. Toch is het nog steeds moeilijk om aan tafel te geraken bij de afdeling P&O omdat het weer gedoe is. Toch is er in het artikel te lezen dat het om heel veel geld gaat….Ook met in het achterhoofd dat de care group inzet op herplaatsing en mobliliteit.

 3. Martin Overbeeke op

  Martin C. Overbeeke ? De belangstelling voor verzuimreductie is opmerkelijk. Het zal iets met deze tijd te maken hebben. Verbaan ontwikkelde voor Philips in de jaren 80 met succes al instrumenten en interventies om verzuim te beheersen. Wat ik van hem heb geleerd ? en in de tijd werd bevestigd – is dat verzuimbeheersing altijd een totaal aanpak vereist. Helderheid in visie, aandacht voor medewerkers, leiderschap en met elkaar in gesprek gaan zijn sleutelfactoren. Eenzijdige maatregelen leveren op zijn hoogst een korte termijn succes op. Inzet van fysiotherapie is goed, bedrijfsfitness prima, stoppen met roken training uitstekend, maar als de werkdruk te hoog is of de werkplek ongezond of er weinig waardering is of als banen als inwisselbare resources worden beschouwd, dan heeft het allemaal niet zo veel zin. Het zou zo maar kunnen zijn dat bij het schoonmaakbedrijf in het voorbeeld niet de fysiotherapie maar het feit dat er aandacht werd besteed aan medewerkers het verzuim deed dalen. Gezondheidsbeleid begint altijd bij de organisatie. Gezondheidsbeleid / duurzame inzetbaarheid behoort m.i. een strategisch onderwerp te zijn, onderdeel van het bedrijfsbeleid. Als werknemers als volwaardige leden van de organisatie worden beschouwd en met respect worden benaderd, dan kan een bedrijf maximaal profiteren van faciliterende voorzieningen. In een ?duurzame? organisatie is aanspreken op gedrag een normale zaak en zal disciplinaire optreden in de zeldzame gevallen van overtreding worden geaccepteerd. In het manifest duurzame inzetbaarheid (Min SZW) staat: ?De kunst is het vinden van de juiste match tussen het werk aan de ene kant, en de gezondheid, competentie en motivatie van de medewerker aan de andere kant. In de nota worden als elementen genoemd: betrokkenheid, organisatie, gezondheid, ontwikkeling en meten (APK).

 4. Sandra Lambert op

  Ik ben het eens met Martin en wil daar nog het volgende aan toevoegen:
  medewerkers willen graag onderdeel van de organisatie zijn en hun bijdrage hieraan leveren….wanneer de organisatie hier aandacht aan besteedt ?n de medewerker leert bewust om te gaan met zichzelf en zichzelf leert sturen richting toekomstige wenselijke situaties, dan vermindert stress en wordt motivatie en de juiste match met de organisatiedoelen een werkelijk issue.
  dit is mijn ervaring als manager en inmiddels ook als zelfstandig personeelsadviseur via par-sala.
  Kortom: ontwikkeling van de organisatie, het team en de individuele medewerker staat wat mij betreft voorop