Gedrag op de werkvloer dat erger is dan pesten

5

Psycholoog Dr. Jeremy Dean beschrijft onderzoek naar gedrag dat schadelijker is voor de mentale en fysieke gezondheid van mensen dan pesten.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die TNO in 2012 onder bijna 25.000 werknemers heeft uitgevoerd, blijkt dat 7,5% van de medewerkers gepest wordt op het werk. Pesten leidt in Nederland jaarlijks tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen.

Erger dan pesten

Pesten is dus een groot probleem. Er is echter nog iets ergers dan pesten, zo blijkt uit recent onderzoek door wetenschappers van de University of British Columbia.

Negeren

Middels enquêtes vroegen de wetenschappers naar ervaringen met pesten en uitsluiting op het werk. Daaruit bleek dat mensen vinden dat het negeren van anderen sociaal aanvaardbaar is, zeker in vergelijking met pesten. Mensen denken dat het negeren van anderen beduidend minder schadelijk is dan het pesten van anderen.
In een volgende enquête werd gekeken naar de feitelijke ervaringen ten aanzien van uitsluiting en pesten. In tegenstelling tot wat mensen denken is het negeren van anderen schadelijker voor het geestelijke en fysieke welzijn dan pesten. In vergelijking met gepeste medewerkers nemen genegeerde medewerkers veel vaker ontslag, hebben zij minder binding met hun werk en ervaren zij meer gezondheidsproblemen.

Alert zijn op negeren

Professor Sandra Robinson, een van de onderzoekers: “Ons is geleerd dat het negeren van mensen uit sociaal oogpunt de voorkeur geniet als je niets aardigs kunt zeggen, zeg dan maar niets. Maar uitsluiting zorgt ervoor dat mensen zich hulpeloos voelen, alsof zij het niet waard zijn om aandacht aan te schenken. Er wordt terecht veel aandacht besteed aan pesten op het werk en het voorkomen ervan. Er zijn echter andere, minder duidelijke vormen van pesten, zoals het negeren van mensen, en daar moeten we zeker ook alert op zijn.”

Bron: PsyBlog

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Sonja van der Hoorn op

  Ken dat gevoel, ik vraag naar werk, krijg de beledigingen naar mij toe, of geen antwoord. Word dan als maar kwader, doe administratief werk, geen werk ?Dan ga ik uit mijn eigen aan de schoonmaak, ik meld telkens wat ik doe, telkens geen antwoord. Mag mijn uren niet verantwoorden men blokkeerd het computer programma. Heb wel lekker zelf diploma’s verkregen, dat is ook weer niet goed, disfunctioneren is dan ook weer moeilijker aan te tonen. Dus dan is werkgever weer kwaad. Lijkt wel of ik in het gekkenhuis sta te werken.

 2. De vraag is: wat wordt allemaal beschouwd als negeren. Wat dat bwtreft zijn er vele verschijningsvormen.

 3. Negeren is een vorm van pesten. Weerbaar zijn tegen niets helpt niet echt. Wat ook de reden is dat het zo’n goed pestmiddel is.
  Mensen verwarren het negeren van gedrag vaak met het negeren van een persoon. Daardoor wordt sociaal vriendelijk bedoeld gedrag tot pestgedrag. Negeren van raar gedrag zorgt er juist voor dat je de ruimte houdt om om te blijven gaan met de ‘rare’ persoon. Negeren van de persoon bewerkstelligt het tegendeel.
  En verweer je er maar eens tegen. Je zult zien dat ook dit genegeerd zal worden. Vertrekken is dan vaak je beste optie.

 4. Paul Kemperman op

  Sociale uitsluiting is een vorm van (weg)pesten die meestal in het verborgen plaatsvindt waardoor daders moeilijk aangesproken kunnen worden. Ze doen namelijk niets: ze provoceren niet, ze maken de persoon niet belachelijk en ze gebruiken geen fysiek geweld. Sociale uitsluiting kan beschouwd worden als een passieve, maar uiterst asociale vorm van pesten. Omdat deze manier van pesten in het verbogen plaatsvindt en het uiterst moeilijk te bewijzen is, kun je sociale uitsluiting (een collega niet teruggroeten, doodzwijgen, niet uitnodigen e.d.) beschouwen als een laagdrempelige pestmethode die veel voorkomt in organisaties waar de onderlinge sfeer slecht is maar men doet alsof de sfeer goed is.

  Een collega of een ondergeschikte negeren is schadelijker dan fysieke mishandeling. En het doelbewust gebruik van sociale uitsluiting om medewerkers (weg) te pesten, is zeer schadelijk voor de slachtoffers: ze voelen zich vaak alleen, buitengesloten en twijfelen aan hun eigenwaarde. Bij sociale uitsluiting worden in de menselijke hersenen dezelfde gebieden actief als bij fysieke pijn. Sociale uitsluiting en isoleren doen vaak meer pijn dan wanneer iemand fysiek mishandeld wordt. Sociale uitsluiting op het werk is een vorm van geweld, het maakt gezonde mensen ziek en berokkent de maatschappij veel schade. Werkgevers die hiertegen niet optreden, zouden vervolgd moeten worden op grond van artikel 32 van de Arbowet.

 5. Onderwijsinstellingen moeten hun sociale klimaat waarborgen in een schoolveiligheidsplan, waarin ook opgenomen een pestprotocol. De ondernemingsraad zit op het vinkentouw om ook het pesten tussen medewerkers onderling en in de relatie leerling – docent een duidelijke plek te laten krijgen in het schoolveiligheidsplan.