‘Extra inspanning nodig tegen te veel zitten’

0

TNO adviseert VWS om in het komende Nationaal Preventie Plan extra aandacht te besteden aan een actievere leefstijl, gecombineerd met het tegengaan van langdurig zitten. De Nederlander zit steeds meer uren per dag.

Langdurig achtereen zitten blijkt ongezonder dan vaak gedacht, ook als je dagelijks voldoende minuten beweegt. Verhoogde sterfte en een verhoogde kans op diverse chronische ziekten zijn de gezondheidsrisico’ s hiervan. De meest recente beweeg- en zitcijfers staan in het nieuwe Trendrapport Bewegen & Gezondheid 2010-2011 dat vandaag is verschenen.

Op maandag 11 maart overhandigde Nico van Meeteren, Director of Innovation Levenslang Gezond bij TNO, het eerste exemplaar aan Paul Huijts, dg Volksgezondheid bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Meeteren: ‘Er zit al jaren nauwelijks beweging in de beweegcijfers. Er is zelfs sprake van achteruitgang, omdat we steeds meer op de bank blijven zitten. Met name de cijfers van jeugdigen zijn alarmerend, zeker als je beseft dat de invloed van te weinig bewegen op bijvoorbeeld de levensverwachting groot is. Te weinig bewegen levert gezondheidsrisico’ s op die qua omvang vergelijkbaar zijn met die van roken. Wereldwijd kunnen we miljoenen doden voorkomen als we inactieven weten te stimuleren voldoende te bewegen. Voor Nederland zijn dat naar schatting ruim 8.000 sterfgevallen, ofwel circa 6% van het totaal aantal sterfgevallen.’

Belang van een actieve leefstijl

Langdurig achtereen zitten is ongezond, dat is bekend. Minder bekend is dat het zelfs ongezond is als je daarnaast wel voldoende beweegt.

Beweegnormen

Met de Monitor Bewegen en Gezondheid meet TNO sinds 2000 jaarlijks hoeveel Nederlanders voldoen aan de diverse normen voor gezond bewegen. De zogenaamde combinorm is uitgangspunt voor het Nederlandse overheidsbeleid. Volwassenen moeten volgens die norm ten minste 5 dagen per week 30 minuten minimaal matig intensief bewegen of 3 dagen per week ten minste 20 minuten intensief te bewegen. Bij jeugdigen is de norm 7 dagen per week ten minste 60 minuten bewegen.

Resultaten

Bij de jeugdigen (4-17-jarigen) voldoet minder dan de helft (45%) aan de beweegnorm. Bij volwassenen voldoet ongeveer tweederde (67%) aan de beweegnormen en ruim de helft van de ouderen (55%) voldoet aan de norm.

Jongeren blijven achter

Vooral jongeren van 12 tot 17 jaar onderscheiden zich ongunstig: zij zitten op een vrije dag gemiddeld 5,9 uur. Dat is ruim één uur meer dan 65-plussers! Met gemiddeld 9 uur zitten op een schooldag blijven zij de meest risicovolle groep. Daarbij haalt bijna de helft (48%) van deze groep de beweegnorm niet. Ook de jongste groep beweegt te weinig (58% haalt de beweegnorm niet) en zit meer dan gezond is: 43% van de 4-11-jarigen zit meer dan twee uur per dag achter de computer en/of kijkt TV/DVD in de vrije tijd.

Bewegen stabiel, zitten neemt toe

In alle leeftijdsgroepen blijkt het beweegpatroon de afgelopen jaren stabiel: waar in de periode 2000-2006 nog een jaarlijkse stijging was te zien, is deze de afgelopen jaren vrijwel tot stilstand gekomen. Daarentegen neemt het aantal uren per dag zitten of liggen sinds 2006 langzaam toe. Dit geldt voor zowel werkdagen als vrije dagen. De 18-64 jarigen zitten tijdens werkdagen gemiddeld 6,6 uur. Werk levert daaraan de grootste bijdrage (iets meer dan de helft).

Samenwerking andere organisaties

Het Trendrapport Bewegen en Gezondheid is een tweejaarlijkse uitgave van TNO en geeft een actueel en breed beeld van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bewegen in Nederland. Ook besteedt het Trendrapport ruim aandacht aan de trends in sportblessures. Het bevat bijdragen van een groot aantal organisaties: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het EMGO Institute for Health and Care Research, het Mulier Instituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), TNO (die ook tekende voor de eindredactie en uitgave), het UMC Utrecht en VeiligheidNL.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.