BlogDuurzame inzetbaarheid en de Covey-boom

0

Mijn kinderen worden op hun basisschool grootgebracht met de Covey-boom. Hierbij wordt het model voor effectief leiderschap van Stephen Covey vertaald naar de belevingswereld van kinderen. Onder de naam The Leader In Me werken ze dagelijks aan hun persoonlijk leiderschap. Wat kunnen wij hiervan leren?

De boom: zeven gewoonten

De eerste drie gewoonten zijn de wortels van de boom. Deze geven stevigheid en dagen de kinderen uit aan zichzelf te werken. De volgende drie gewoonten vormen de stam van de boom, deze gaan over de relatie met anderen. Gewoonte zeven is de kruin van de boom en staat symbool voor de bloei en groei van de kinderen. Een korte impressie van de zeven gewoonten en wat de kinderen concreet leren:

  Gewoonte Voorbeeld gedrag
1. Maak je eigen keuzes Verantwoordelijkheid en initiatief nemen
2. Maak een plan Doelen stellen. Dingen doen die zin hebben
3. Eerst werken, dan spelen Eerst de dingen doen die het belangrijkst zijn
4. Zoek naar voordeel voor iedereen Oplossingen bedenken die ook voor anderen werken
5. Luister voordat je praat Luisteren naar andermans ideeën en gevoelens en je verplaatsen in de ander
6. Samen bereik je meer Sterktes van anderen zien en leren van kinderen die anders zijn dan jij
7. In balans zijn voelt het beste Goed voor jezelf zorgen op vier gebieden: hoofd, hart, ziel en lichaam.

 

Op deze manier leren de kinderen iedere dag weer dat ze baas zijn over hun eigen leven, dat ze samen meer bereiken dan alleen en dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Een mooie basis voor zelfstandigheid, aanpassingsvermogen en sociale vaardigheid.  Juist in deze tijd waarin de maatschappij en arbeidsmarkt snel veranderen en soft skills belangrijker lijken te worden dan kennis, zijn dit cruciale eigenschappen.

Dit betekent overigens niet dat mijn kinderen deze gewoonten moeiteloos toepassen. Het biedt houvast om in situaties over in gesprek te gaan, zowel op school als thuis. Als ze na een onderlinge ruzie met de vinger naar elkaar wijzen, vraag ik wat ze zelf anders hadden kunnen doen. Steeds beter lukt het ze om open te staan voor andere ideeën. Of tijdens het spelen een plan te maken waar ook het vriendje blij mee is.

Op naar duurzame inzetbaarheid?

Als we kijken naar de factoren die mensen duurzaam inzetbaar maken, aspecten van proactief loopbaangedrag, dan komen we uit bij vergelijkbare aspecten. Ik denk dan aan iemand die bijvoorbeeld:

  • Betrokken is bij het werk en ervaart dat hij een zinvolle bijdrage levert;
  • Zich regisseur voelt van zijn loopbaan en initiatieven neemt om zijn doelen te realiseren;
  • Onderzoek doet naar zijn talenten en drijfveren en open staat om te blijven leren;
  • Actief samenwerkt, netwerkt en zoekt naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt;
  • Erop vertrouwt dat hij de vaardigheden heeft om altijd passend werk te vinden;
  • Aandacht heeft voor zijn werk-privé balans en regelmatig ontspanning zoekt.

Ik denk dat de kinderen die de zeven gewoonten op school leren, een prachtige basis mee krijgen om op latere leeftijd duurzaam aan het werk te zijn. Als ze dan kiezen voor een stimulerend werkklimaat, dan kan er toch niets meer misgaan?

Leestips:
Sean Covey: De zeven eigenschappen van Happy Kids (4-8 jaar)
Sean Covey: De zeven eigenschappen die jou succesvol maken (vanaf 12 jaar)

Lees meer over:

Over Auteur

Inge van Nispen werkt bij eelloo. Vanuit verschillende rollen (adviseur, projectmanager, trainer) helpt ze organisaties bij het centraal stellen van mensen en talenten. Belangrijke thema’s in haar werk zijn talentontwikkeling, zelforganisatie en teamwork.