‘Duurzame inzetbaarheid begint bij bevlogenheid’

0

Bevlogenheid is de basis voor duurzame inzetbaarheid, zegt hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli. Dat vereist een bepaald type leiderschap, met oog voor de menselijke kant en niet alleen voor de productie.

Wanneer noem je een medewerker bevlogen?

‘Een bevlogen medewerker heeft veel energie, werkt hard, kan tegen tegenslagen, gaat door als het even tegenzit, stopt veel energie in het werk. Een ander kenmerk is dat hij toegewijd is en enthousiast over zijn werk. Hij heeft een goede focus en gaat helemaal op in zijn werk. Hij vergeet bijvoorbeeld dat het pauze is en is letterlijk geboeid door het werk.’

Bevlogenheid stimuleren, hoe doe je dat?

‘Het lijnmanagement moet bevlogenheid stimuleren. HR kan dat faciliteren in de positie van strategisch adviseur voor duurzame inzetbaarheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je beschikt over de juiste informatie, dus dat je jaarlijks een survey houdt en kijkt hoe het staat met de bevlogenheid in jouw organisatie, in teams en organisatieonderdelen. Geef een terugkoppeling en bekijk met het lijnmanagement wat je kunt doen om die bevlogenheid te vergroten. Daarvoor zijn een heleboel manieren. Je hebt bijvoorbeeld een type leiderschap nodig waarbij aandacht is voor de menselijke kant en niet alleen voor productie. Geef mensen feedback – en dan niet alleen als het verkeerd gaat. Zorg dat mensen werk hebben dat past bij wat ze willen en kunnen, dat mensen vaardigheden kunnen inzetten die ze belangrijk vinden, dat ze regelmogelijkheden hebben zodat ze zelf kunnen beslissen en dat niet alles is vastgelegd. Zorg voor een goede sfeer in het team, dat er geen afrekenklimaat is maar dat mensen elkaar helpen. Hier is veel onderzoek naar gedaan maar het is allemaal geen rocket science. De vraag is steeds: wat werkt er op dit moment bij dit team?’

U bent erg positief over de Capability Approach van Amartya Sen. Waarom?

‘Het unieke van dit model is dat het werk als waarde ziet. Werk helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden, van je persoonlijkheid en je sociale contacten. Zie werk dus niet alleen als productiecapaciteit maar ook als consumptiegoed. Je consumeert waarden, omdat je iets terug wilt krijgen. Als je kijkt naar duurzame inzetbaarheid, dan moet dat wel werk zijn dat bij jou past en een bepaalde waarde heeft voor jou. Het uitgangspunt van HR-beleid voor duurzame inzetbaarheid is dat je werk ziet als iets wat mensen helpt om zich te ontwikkelen. Zie je positieve aspecten die mensen verder helpen? Of zie je werk alleen als middel om organisatiedoelen te behalen? Er zit natuurlijk een zekere spanning tussen die twee. Maar uit literatuuronderzoek over bevlogenheid blijkt dat bevlogen medewerkers betere productie draaien, meer winst opleveren en betere klanttevredenheid realiseren.’

U bent een van de sprekers op Inzet op Maat: waar kunnen bezoekers op rekenen?

‘Ik ga daar dieper in op hoe je zorgt voor bevlogen medewerkers. Ik wil daarmee een concrete invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Bevlogenheid is concreet en herkenbaar. Duurzame inzetbaarheid is een abstract begrip en bovendien kun je pas achteraf vaststellen of iemand duurzaam inzetbaar is geweest. Een bevlogen iemand heeft bovendien de ambitie om te veranderen. Dat is een belangrijke basis voor duurzame inzetbaarheid.’

Wilmar Sschaufeli is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht en de KU Leuven. Daarnaast helpt hij organisaties om bevlogenheid bij medewerkers te verhogen, via zijn eigen bureau Triple i. (3IHC.NL)

  • Kom je ook naar het tweedaagse evenement Inzet op Maat? Daar voel je letterlijk en figuurlijk wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat je moet doen om er binnen jouw organisatie mee aan de slag te gaan.
    Schrijf je in>>

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.