Data over gezondheid personeel toevoegen aan jaarverslag?

2

Googelen op de term ‘maatschappelijk jaarverslag’ levert 450.000 hits op. Reeds vele Nederlandse ondernemingen, zoals de ANWB, Achmea en Nuon, publiceren een maatschappelijk- of MVO-verslag. In een dergelijke publicatie wordt verslag gedaan van de plannen en prestaties waarmee invulling is gegeven aan ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rapporteren over gezondheidsdata

Volgens de Vitality-group, een initiatief waarbij bedrijven als IBM, Johnson & Johnson, PepsiCo en Unilever aangesloten zijn, moet daarnaast ook gerapporteerd worden over de gezondheid van het personeel. Natuurlijk wordt er al gerapporteerd over ziekteverzuim en dergelijke. Maar dat vindt de Vitality-group niet ver genoeg gaan. Organisaties, en vooral beursgenoteerde, zouden (uiteraard op geaggregeerd niveau) data over onder andere gewicht, cholesterol, bloeddruk en geestelijke gezondheid moeten publiceren.

Snelle gezondheidscheck

In Nederland sorteert een organisatie als Simple Check hierop voor. Zij biedt voor medewerkers een check aan waarbij met behulp van geavanceerde apparatuur, op locatie van de medewerker, binnen 20 minuten een beeld wordt verkregen van de lichamelijke gezondheid. Aangevuld met een werkbelevingstest levert dit in korte tijd een goed beeld op van de gezondheid van de medewerker.

Hogere beurswaarde voor gezonde bedrijven

Hoe en wat gerapporteerd zou moeten worden volgens de Vitality-group, wordt uitgewerkt in de publicatie Reporting on Health, a roadmap for investors, companies and reporting platforms.

In dat rapport wordt ook uitgelegd waarom gezondheidsdata gerapporteerd zou moeten worden. Zo blijkt uit onderzoek dat bedrijven met een goed wellness-programma een hogere beurswaarde hebben dan bedrijven die dat niet hebben. Voor investeerders en aandeelhouders zouden gezondheidsdata dus inzicht geven in de waarde van een bedrijf. Overigens heeft consultant Al Lewis stevige kritiek op deze studie en de conclusies die daaruit volgen.

Bewustwording

De Vitality-group benadrukt dat rapporteren over de gezondheid van medewerkers niet alleen vanuit het oogpunt van aandeelhouderswaarde moet worden gedaan. Organisaties moeten allereerst gewoonweg betrokkenheid tonen bij het wel en wee van hun personeel. Organisaties moeten laten zien wat hun impact is op de gezondheid van medewerkers. Het meten en rapporteren van gezondheidsdata is een eerste stap op weg naar het ontwikkelen van programma’s om negatieve gezondheidseffecten te beperken.

Simpele benadering

De auteurs van het rapport roepen wetenschappers op om de relatie tussen het rapporteren van gezondheidsdata en business-succes te blijven onderzoeken. Een oproep waar de eerdergenoemde Lewis helemaal achter kan staan. Hij zou, in plaats van uitgebreide rapportages, pleiten voor een meer simpele benadering. Organisaties zouden kunnen volstaan met de melding dat het personeel gescreend is op gezondheidsrisico’s. Zo zien, zo stelt hij, aandeelhouders ook dat de gezondheid van medewerkers de aandacht heeft van het management.

Bronnen: thevitalityinstitute.org / HBR.org

Lees meer over:

Over Auteur

Sharon Schevers was redacteur van XpertHR Actueel. Niet alleen in tekst, maar ook door het maken van infographics behandelt zij diverse HR-onderwerpen. Sharon is momenteel niet meer werkzaam voor XpertHR Actueel.

2 reacties

  1. Rene Sielhorst op

    Interessante gedachte en onderzoek. Hoewel ook hier de privacy om de hoek komt kijken. Het ligt nogal gevoelig dat gezondheid een onderdeel wordt van een jaarverslag, want dat zal er ook voor zorgen dat gezondheid een bespreekpunt wordt binnen P&O in evaluaties en feedback. Ik denk dat dit op termijn onvermijdelijk is, maar veel organisaties hebben hier nog moeite mee. Hoe kijken anderen hier tegenaan?

  2. Sasja van Ravens op

    Door de gezondheid van medewerkers inzichtelijk te maken, weet de directie waar eventuele problemen liggen. Met dit inzicht kan het bedrijf haar personeel faciliteren naar een betere gezondheid. Ik wil daarbij onderstrepen dat de resultaten in het jaarverslag inzicht geven in de gezondheid van het bedrijf en niet te herleiden zijn naar individuen. Dat veel organisatie hier nog moeite mee hebben, komt omdat zij niet weten waar ze moeten beginnen.

    Om gedragsverandering bij medewerkers teweeg te brengen, dienen organisaties na te denken over het inrichten van een stimulerende werkomgeving. Op welke manier zij hier invulling aangeven verschilt per branche en bedrijfscultuur. Om draagvlak te creëren, zal het onderdeel gezondheid binnen het jaarverslag een prominente plaats moeten krijgen. Aangezien we allemaal weten dat we de directie het best kunnen overtuigen met harde cijfers.