Blog: ‘Emotionele intelligentie onmisbaar in organisaties’

0

Steeds meer HR-professionals zien emotionele intelligentie als belangrijke skill voor hun medewerkers. Wat houdt emotionele intelligentie precies in en hoe deze skill te trainen en te ontwikkelen? Voormalig HR-directeur Robert Bridgeman legt het uit in een drieluik van blogs. Dit is deel 1.

Wat is de top 10 belangrijkste skills voor medewerkers in 2020? Die vraag beantwoordden Chief HR Officers van de grote multinationals tijdens het World Economic Forum eerder dit jaar. Creativiteit steeg van 10 naar 3. Emotionele intelligentie kwam met stip binnen op de 6e plaats. De top HR bazen van deze wereld zijn het er over eens: emotionele intelligentie wordt een essentiële skill voor medewerkers. Maar wat is emotionele intelligentie? De definitie die grondlegger van het begrip en psycholoog Daniel Goleman hanteert, is het ‘bewust zijn van je eigen en andermans emoties, daartussen kunnen onderscheiden en je denken en handelen daar op aanpassen’. Maar wat heb je eraan in een harde zakenwereld om emotioneel intelligenter te zijn? Wat heb je te maken met de emoties van jezelf en anderen? Meer dan je denkt. Dat leg ik in dit drieluik van blogs uit aan de hand van de vijf componenten die Goleman gebruikt: zelfbewustzijn, zelfregulatie, empathie, motivatie en sociale vaardigheden

Emoties

Emoties bepalen ons gedrag. Wie zich onrustig voelt, gedraagt zich gehaast of kortaf. Wie gefrustreerd is, kan meestal niet prettig converseren. Terwijl je bij een optimistisch gevoel iedereen groet of complimenten uitdeelt. Stel dat je meer inzicht en zelfs invloed op de emoties krijgt. Dat je bijvoorbeeld opmerkt dat je onrustig bent en niet doordendert maar even een adempauze neemt. Dit inzicht in wat je voelt, noemt Goleman zelfbewustzijn en invloed uitoefenen op je daardoor ontstane handelen is zelfregulatie of zelfmanagement.

Primitief

Emoties in je hersenen laten activiteit zien in de meest primitieve delen van je brein, je zogenaamde limbisch systeem. Zelfregulatie laat activiteit zien in de hogere delen, de logische en redenerende delen van je brein, je prefrontale cortex. Ongecontroleerd gedrag dat gebaseerd is op emoties is daarmee van een lagere evolutionaire orde dan gedrag dat gereguleerd is. En primitief gedrag kan heerlijk zijn in de slaapkamer of de kroeg, maar op kantoor wordt toch iets anders gevraagd. Primitief emotioneel gedrag op kantoor zorgt voor weerstanden, wrijvingen, frustraties en ruzies. Zelfregulatie is dus bittere noodzaak in een complexe sociale omgeving als een werkomgeving. En daarom is aandacht voor emotionele intelligentie zo belangrijk!

Empathie

De derde component die Goleman noemt is empathie. Dit wordt vaak geassocieerd met soft gedoe en zwakte, maar feitelijk klopt dat niet. Empathisch vermogen is het vermogen emoties van anderen te herkennen. Zelfs de hardste manager heeft empathie nodig om leiding te kunnen geven. Zelfs Adolf Hitler had nooit zijn massa spreekbeurten zo succesvol kunnen voeren zonder empathisch vermogen. Leiderschap is invloed en om invloed uit te oefenen moet je emoties van anderen begrijpen. Gedragswetenschappers zijn het er over eens dat positieve empathie een sterker motiverende werking heeft dan negatieve empathie. Daarom is het de kunst om positieve empathie te optimaliseren met emotionele intelligentie.

Congrestip: Search Inside Yourself

Tijdens een 2-daagse training biedt een intensief en interactief programma met afwisselend theorie, wetenschappelijke kennis en oefeningen op het gebied van mindfulness, hersenwetenschap en emotionele intelligentie. Meer informatie >>>

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.