Beweegmomentjes voor gezondere werknemers

0

Bij sommige beroepen voeren de werknemers vooral zittend werk uit. Denk daarbij aan chauffeurs of kantoormedewerkers. Uit onderzoek blijkt dat langdurig zitten slecht is voor de gezondheid. Sporten en bewegen in de vrije tijd kunnen langdurig zitten tijdens het werk niet compenseren, zo blijkt uit het onderzoek.

Langdurig zitten verhoogt de kans op diabetes type II en overgewicht. Ook hebben mensen die langdurig zitten in hun vrije tijd meer kans om eerder te overlijden. Wanneer werknemers tijdens hun werkzaamheden langdurig zitten, lijken dezelfde gezondheidsrisico’s een rol te spelen.

Beweegmomentjes

Medewerkers die gedurende een dag regelmatig langer dan een uur achtereen zitten, doen er goed aan om beweegmomentjes in te lassen. De werkgever kan door middel van een campagne aandacht besteden aan beweegmomentjes. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft stappen geformuleerd die nodig zijn om meer beweging in medewerkers te krijgen.

  1. Hoe creëer draagvlak bij het bestuur en management?
  2. Wie kunnen het best betrokken worden bij de projectgroep?
  3. Wat doe ik met alle wensen van werknemers?
  4. Hoe kan ik gebruik maken van fiscale regelingen?
  5. Hoe krijg ik een hoog deelnemerspercentage bij activiteiten?
  6. Wat kan ik met de resultaten van een evaluatie?
  7. Hoe zorg ik dat het beleid geborgd blijft?
[([002_RBIAdam-image-1381097.jpeg])]

Bekijk voor een toelichting op de verschillende stappen het volledige stappenplan op de website van NISB. Op deze website vind je ook tips en tools en een praktijkvoorbeeld.

[([003_RBIAdam-image-1381096.jpeg])]

Inspiratie nodig? Bekijk de voorbeelden van beweegmomentjes in de praktijk.

Dianne Commissaris, onderzoeker/projectmanager bij TNO en spreker tijdens het Landelijk Arbo Congres, vertelt dat werkgevers ook zogenaamde dynamische werkplekken kunnen aanschaffen. ‘Dat zijn werkplekken waar bureautaken gecombineerd kunnen worden met een portie gezonde lichaamsbeweging.’ Zo kunnen werknemers hun werk uitvoeren op een fietswerkplek, aan een bureau met zittende elliptische trainer of aan een bureau met loopband. ‘Vanuit TNO moedigen we het uitproberen van dynamische werkplekken in bedrijven aan, maar het grootschalig invoeren ervan vraagt nog veel meer onderzoek. Bijvoorbeeld naar welke taken zich goed lenen voor een combinatie met lichaamsbeweging, naar de lange termijn effecten op gezondheid en werkprestatie, en naar de wijze waarop een succesvolle invoering vorm gegeven zou moeten worden.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.