Asscher wil grootschalige aanpak werkstress

2

Van al het ziekteverzuim in Nederland wordt een derde veroorzaakt door aan werk gerelateerde psychische klachten. Daarmee is de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte. Dat probleem is bij veel bedrijven een taboe, meldt minister Asscher.

Asscher heeft de Tweede Kamer per brief een plan aangekondigd voor de aanpak van PSA. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, tegen ruim 30% in 1998. De psychische klachten klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer.

Vanaf april 2014 wil Asscher samen met werkgevers en werknemers vier jaar lang extra aandacht besteden aan ziekteverzuim en het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil hij een maatschappelijke dialoog op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan PSA. Voor het project, dat tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit.

Grootste risico’s
Bij de aanpak ligt de focus de eerste twee jaar op het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de grootste risico’s; in bijvoorbeeld het onderwijs en bij financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk.
In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers.

Werkdruk en pesten
In 2012 gaven 2,1 miljoen werknemers aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken, ook ervaart 40 procent van alle werknemers in Nederland werkdruk. In ons land hebben 1,1 miljoen werknemers  te maken (gehad) met ongewenst gedrag van collega’s en worden 100.000 werknemers systematisch gepest.
Tijdig aankaarten

Belangrijk bij de aanpak van werkgerelateerde psychische klachten is een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Leidinggevenden moeten de kennis en de middelen hebben om er iets aan te doen. Daarom gaat Asscher bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd.
De aanpak van PSA maakt deel uit van het programma Duurzame Inzetbaarheid en sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie en de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’, die loopt in 2014 en 2015. In het voorjaar van 2014 stuurt minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer met een nader uitgewerkt programma van activiteiten.
Lees ook:

Herken depressie bij werknemers

Helft bedrijven zet in op levensstijl werknemers

Bron: Kamerbrief aanpak psychosociale arbeidsbelasting

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Paul Kemperman op

    Agressie van buitenaf is erg, maar als je door je eigen leidinggevende of directie wordt geïntimideerd of gepest, dan is dat voor je gezondheid nog veel schadelijker. Het leidt in eerste instantie alleen tot ziekteverzuim en tijdelijke uitval, maar uiteindelijk bijna altijd tot ontslag.
    Aan het gebruik van intimidatie en psychoterreur door leidinggevenden en directies als managementinstrument om goed functionerende medewerkers weg te treiteren, kan alleen van buitenaf een eind worden gemaakt.
    Daarom verdient het initiatief van minister Asscher alle lof. Het is een mijlpaal in de bestrijding van psychosociale arbeidsbelasting.

  2. jolanda van den Branden op

    Verminderen van bureaucratie t.g.v. wet en regelgeving zou ook een reductie van werkstress kunnen betekenen. Zodat mensen dat werk kunnen doen waarvoor men heeft gekozen! M.n. in de zorg.