Arbeidsgerelateerde zorg moet beter

2

De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

De SER bepleit een stelsel op drie niveaus: arbodiensten op bedrijfsniveau voor bedrijven, sectorale of regionale arbodiensten en zorgverlening via de huisarts waar nodig. Maurice Limmen, voorzitter van CNV: ‘Dit is in theorie een goed stelsel, waarin iedereen die ziek wordt toegang zou moeten krijgen tot zorg. Maar de overheid moet zorgen voor een stok achter de deur zodat werkgevers zich ook daadwerkelijk gaan inzetten om zieke werknemers te helpen. We kunnen dit niet aan de markt overlaten. Zolang het een papieren werkelijkheid blijft en werkgevers niet verplicht worden tot uitvoering, schieten werkenden er weinig mee op.’

In 2012 publiceerde de SER al het advies Stelsel voor gezond en veilig werken, waarin het ontbreken van een goede relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg als een van de knelpunten werd genoemd. In de reguliere gezondheidszorg blijkt nog altijd een blinde vlek te zijn voor de factor arbeid en kennis over arbeidsgeneeskunde schiet tekort. In de toekomst moet dit veranderen. Ook moet arbeidsgerelateerde zorg beschikbaar zijn voor alle werkenden, inclusief zzp’ers en werkzoekenden. Dit in het belang van hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Daar is Maurice Limmen het volledig mee eens. ‘Dit moet voor iedereen gelden. Nu krijgt 25 procent van de werkenden – vooral zzp’ers, werkzoekenden en werknemers van kleine bedrijven – geen zorg via hun werk. Maar zij lopen dezelfde risico’s als anderen.’

Toekomstvisie
Het ontwerpadvies schetst een toekomstvisie voor de arbeidsgerelateerde zorg en wijst daarbij in het bijzonder op veranderingen op de arbeidsmarkt en het toegenomen belang van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Deze visie wordt unaniem onderschreven door de leden van de commissie die het ontwerpadvies heeft voorbereid. Zij gaan ervan uit dat verschillende vormen van arbeidsgerelateerde zorg naast elkaar kunnen bestaan:
– binnen het bedrijf (interne arbodiensten);
– binnen branche, sector of regio;
– door de huisarts of de eerstelijnsgezondheidszorg.

Twee routes
Binnen de commissie van voorbereiding bestaan verschillende opvattingen over de route die zou moeten worden gevolgd om tot een betere arbeidsgerelateerde zorg te komen. Een deel van de commissie benadrukt dat de werkgevers, in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan, de regie moeten blijven voeren op het verzuimmanagement. Bedrijven bepalen zelf met welke arbodiensten en deskundigen ze een contract afsluiten voor arbodienstverlening. Een ander deel van de commissie pleit voor investeringen en wettelijke ondersteuning om de gewenste verbeteringen te realiseren. Dit deel pleit onder meer voor een andere financiering van de bedrijfsarts en voor een wettelijk gewaarborgde toegang tot de bedrijfsarts.

Het CNV hoopt dat dit in de praktijk zal gaan werken. ‘Het lijkt alsof werkgevers de bestaande situatie willen handhaven. Maar wat ons betreft kan het zo niet langer. Werkgevers besteden in de praktijk steeds minder geld aan preventie van arbeidsongeschiktheid. Ook de begeleiding van zieke werknemers laat vaak te wensen over.’ Het CNV pleit al langer voor een periodiek onderzoek of werknemers-APK voor alle werknemers om te kijken of ze geen gezondheidsklachten ontwikkelen door werk.

Bron: SER.nl, CNV.nl

Lees ook 90% van de ondernemers weet niet wat verzuim kost en SER kijkt naar toekomst bedrijfsgezondheidszorg

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Birgitte van de Water op

    Interessant ‘de werknemers APK’. Wordt de (verplichte) PAGO dan eindelijk aan werknemers aangeboden (zoals het hoort)?

  2. Christie van Wendel de Joode op

    Wat mij verbaasd is dat arbeidsgerelateerde mentale problematiek binnen arbodiensten wordt opgevolgd door mensen die een GZ psychologie achtergrond hebben en geen A&G psychologie achtergrond. Zo wordt de problematiek op de ‘mentaal zieke’ werknemer afgewenteld en voor de werkgever goedkoop opgelost (omdat polis van werknemer de kosten vergoed van een GZ psycholoog) en niet gekeken naar de werkelijke interne problemen waardoor de werknemer ‘mentaal ziek’ is geworden?! Zo komt duurzame inzetbaarheid nooit van de grond als alleen de werknemer als het probleem wordt gezien en blijft het verzuimcijfer m.b.t. mentale problemen/werkdruk hoog. De werkgever krijgt zo ook geen prikkel om eens met een andere blik naar zijn organisatie te kijken. Kosten verzuim (dagen niet gewerkt) worden gewoon weer op een ‘slimme’ kostenpost geplaatst……