Arbeidsdeskundig werk is mensenwerk’

0

Hoogleraar Lex Burdorf is sinds mei voorzitter van de wetenschappelijke programmaraad van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). ‘Arbeidsdeskundig werk is mensenwerk.’

Als hoogleraar Determinanten van volksgezondheid aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC houdt Lex Burdorf zich met name bezig met arbeidsparticipatie en de relatie tussen gezondheid en werk. ‘Veel mensen weten wel dat ze ziek kunnen worden van hun werk’, zo stelt hij. ‘Werkstress kan bijvoorbeeld ziekteverzuim en uitval veroorzaken. Maar werknemers kunnen ook CANS krijgen van repeterende bewegingen of stoflongen door zonder bescherming in een stoffige omgeving te werken. Tegelijkertijd kan werk de gezondheid van mensen positief beïnvloeden. Deze wisselwerking tussen gezondheid en arbeid is een thema waar ook arbeidsdeskundigen van oudsher een rol in spelen.’

Impuls

Niet zo gek dus dat Burdorf sinds mei voorzitter is van de wetenschappelijke programmaraad van het AKC. Datzelfde AKC bestaat in 2014 vijf jaar. Het AKC is opgericht om het arbeidsdeskundig handelen een impuls te geven. ‘Omdat het grootste deel van de arbeidsdeskundigen een hbo-achtergrond heeft, zijn ze veelal praktisch bezig’, vertelt Burdorf. ‘Het is dan ook belangrijk om het arbeidsdeskundige vak te verrijken met wetenschappelijke kennis. Om kennisontwikkeling aan te jagen en innovatief denken te stimuleren. En om het professionele handelen te ondersteunen met bewijsvoering.’

Beperking

Waarom dit belangrijk is? ‘Arbeidsdeskundig werk is mensenwerk’, aldus Burdorf. ‘Arbeidsdeskundigen houden zich bijvoorbeeld bezig met het coachen en adviseren van mensen met een beperking. Hiervoor moeten ze kunnen beschikken over goede instrumenten, waarvan bewezen is dat ze werken. Steeds meer arbeidsdeskundigen voorzien organisaties daarnaast van advies over hoe ze hun werkprocessen zo kunnen inrichten dat iedereen zo lang mogelijk gezond kan blijven werken. Ook hiervoor is kennisontwikkeling en de toepassing van die kennis heel belangrijk.’

WerkScan

Volgens Burdorf heeft het AKC de afgelopen jaren laten zien dat het goed onderbouwde, wetenschappelijke projecten aflevert, waarmee arbeidsdeskundigen in de dagelijkse beroepspraktijk verder kunnen. ‘Het feit dat er inmiddels veertien kenniscahiers met goede en waardevolle informatie zijn verschenen, is sowieso al het vermelden waard. Mooi is ook dat het niet alleen bij kennisontwikkeling blijft. De WerkScan, een instrument dat werkenden inzicht geeft in hun werkvermogen de mate waarin zij hun werk lichamelijk en geestelijk kunnen doen is daar een prachtig voorbeeld van.’

Chronische ziekten

Volgens Burdorf kunnen ook arboprofessionals hun voordeel doen met de ontwikkelde AKC-producten, en dan met name met instrumenten die het AKC heeft ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. ‘Te denken valt natuurlijk aan de WerkScan. Maar ook de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekten die afgelopen november is gelanceerd, kan arboprofessionals waardevolle inzichten bieden in de factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie in het algemeen en van chronisch zieken in het bijzonder. Deze bibliotheek biedt bijvoorbeeld ook oplossingsrichtingen voor de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.